PROSTA VPISNA MESTA, ekonomski tehnik, vpis na srednjo šolo

Prosta vpisna mesta – 1. letnik ekonomski tehnik

Nekateri še vedno ne vedo kam bi se vpisali na srednjo šolo. Njihova odločitev pri vpisu je bila prenagla, oziroma jim je srednja šola, ki jo obiskujejo pretežka ali pa se ne najdejo v njej. Vsi ti se nam lahko pridružijo do zasedbe prostih vpisnih mest ali najkasneje do 14.9.2017. Prosta vpisna mesta v 1. […]

Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PO PROGRAMSKIH ENOTAH B2 – Izbirni strokovni moduli M5 – FINANČNO POSLOVANJE1. vsebinski sklop: Finančni trgi in ustanove 2. vsebinski sklop: Plačilni promet in poslovanje z gotovino 3. vsebinski sklop: Prodaja finančnih storitev M6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO1. vsebinski sklop: Denarno poslovanje2. vsebinski sklop: Evidentiranje blaga in storitev 3. vsebinski sklop: Računovodenje proizvodnje […]

Opis obveznih strokovnih modulov (B1) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH ENOT   B1 – Obvezni strokovni moduli   M1 – POSLOVNI PROJEKTI 1. vsebinski sklop: Projektno delo 2. vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija   Dijak/dijakinja: opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu; razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja; razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov […]

Predmetnik programa EKONOMSKI TEHNIK

Bi rad/-a čim hitreje prišel/-a do poklica z zadostnimi znanji za zaposlitev? Si želiš konkretnih in uporabnih znanj? Potem je program ekonomski tehnik prav zate. Pridobil boš poklic ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica. V času šolanja se boš srečal/-a s splošnoizobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli, podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva, vrstniki iz različnih držav,… Pridobil/-a boš nova, praktična […]

Prosta vpisna mesta – 1. letnik ekonomski tehnik
5 (100%) 1 vote