Google okno v svet – brezplačna delavnica v maju 2018

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019 se je zaključila že 6. izvedba 50-urne delavnice Google okno v svet, ki se je brezplačno izvajala na UKC Ljubljana in ostalimi prijavljenimi udeleženci. Nekateri udeleženci so bili starejši od 45 let drugi pa mlajši in glavni namen je bil, da pridobijo osnovna znanja iz računalništva, predvsem pa prepoznajo uporabno vrednost Googlovih storitev (Google Drive, Google Chrome, Youtube, Google koledar, Gmail, Google Foto, Google + in druge) ter spoznajo uporabo aplikacije Viber in programov Skype, Fotor in Canva pri urejanju slik. 

V kolikor bi si želeli pridobiti osnovna znanja iz računalništva, poglobiti uporabna znanja iz Googla tudi vi ali vaši kolegi, vabljeni da se nam oglasite na 01/300 47 17 ali [email protected]. Poleg računalniških tečajev izvajamo v okviru brezplačne tečaje tudi iz angleškega, nemškega in slovenskega jezika.

Vtisi nekaj udeležencev so objavljeni spodaj:

“Brez predhodnega znanja, sem se veliko naučila. Lepa hvala ga. Andreji in ga.Tei za potrpežljivost, prijaznost in strokovnost.” Darinka

“Naučila sem se veliko in sem vesela da sem se udeležila tečaja. Pohvala profesoricama ga. Andreji in ga. Tei za odlično vodenje tečaja.” Refika

“Naučili smo se veliko uporabnih stvari – sodobnega komuniciranja, hvala, hvala. Pohvale ga. Andreji in ga. Tei za odlično, strokovno in sproščujoče vodenje tečaja.” Sandra

Izvedba več tečajev bo vse do konec leta 2019, zato vljudno vabljeni. 

Več o projektu si lahko preberete tu:

Spletna stran vodje konzorcija www.cene-stupar.si

Pripravila:

Tea Seliškar Otrin, Srednja ekonomska šola Ljubljana

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Google okno v svet – brezplačna delavnica v maju 2018
5 (100%) 2 votes