IZREDNI VPIS – Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)

Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni in ga v delu spremenil ter objavil na spletu in v Uradnem listu št. 66/2017 dne 24. 11. 2017 in Uradnem listu št. 58/2018 dne 31. 8. 2018.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.512.588,05 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 
a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj, 
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.    delovodski in poslovodski izpiti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:

#  ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 30. 9. 2022);
#  so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022:
–  za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2021/2022 
–  za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022. 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 3. 10. 2022

Dodatne informacije na:

Dodatne informacije: 

E: [email protected]

T: 01 434 58 76 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji na tej povezavi

 

Objavila: Tea Seliškar Otrin, organizatorka izobraževanja odraslih, Srednja ekonomska šola Ljubljana

IZREDNI VPIS – Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
Ocenite zgornjo objavo