Jesenski rok poklicne mature 2019

Jesenski rok poklicne mature se začne v soboto, 24. 8. 2019.
Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu:
sobota, 24. 8. 2019: slovenščina,
ponedeljek, 26. 8. 2019: matematika,
sreda, 28. 8. 2019: angleščina, nemščina,
petek, 30. 8. 2019: gospodarstvo.
Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli ročna ura.
Kandidati imajo lahko pri sebi le dovoljene pripomočke.
Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidat se mora nahajati pred izpitnim prostorom vsaj 20 minut pred pričetkom pisnega izpita. Razpored kandidatov bo objavljen na oglasni deski za poklicno maturo (ob kabinetu 18) na dan pisanja od 8.00 dalje. Kandidat mora imeti pri sebi osebni dokument s sliko.

Ustni izpiti in zagovori nalog za 4. predmet bodo potekali od 27. 8. do 3. 9. 2019. Ustni izpiti pri posameznih predmetih so lahko pred pisnimi izpiti. BODITE POZORNI NA RAZPORED ZA USTNE IZPITE, ki bo objavljen najkasneje v petek, 23. 8. 2019 na oglasni deski za poklicno maturo ob kabinetu 18. Po telefonu informacij  ne dajemo.
Zadnji rok za oddajo nalog za 4. predmet je 20. 8. 2019. Oddajo naloge mora odobriti mentor pri zadnji konzultaciji. Dva vezana izvoda naloge oddate tajnici poklicne mature v času uradnih ur. Nalogo morate oddati tisti kandidati, ki še niste oddali naloge za spomladanski rok.
Kandidati boste seznanjeni z uspehom pri poklicni maturi v ponedeljek, 9. 9. 2019. Ura bo objavljena naknadno.

Tajnica ŠMK PM
Mateja Berlec

Jesenski rok poklicne mature 2019
Ocenite zgornjo objavo