Jesenski rok splošne mature 2017

Jesenski rok splošne mature se prične v četrtek, 24. 8. 2017.

  • Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj  je v avgustu 2017. Rezultati internega dela  bodo znani 4. septembra 2017. Ocene seminarskih, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih so trajne, s tem, da se upošteva zadnja pridobljena ocena. Novi kandidati oddate  seminarske naloge in vaje po dogovoru z mentorjem.
  • Državni izpitni center bo na šolo poslal individualni razpored opravljanja maturitetnih izpitov v jesenskem roku v petek, 18. avgusta 2017. Individualni razpored pisnih izpitov na jesenskem roku mature bo objavljen najkasneje v ponedeljek 21. avgusta 2017 na oglasni deski za splošno maturo.
  • Seznam ustnih izpitov bo objavljen najkasneje 24. avgustu 2017 na oglasni deski za splošno maturo.

Če se kdo opravljanja mature v jesenskem roku ne bo mogel ali želel udeležiti, se mora pisno odjaviti do 20. avgusta 2017. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje mature odjavim samodejno.

Koledar jesenskega roka mature:

  • četrtek, 24. 8. 2017: slovenščina (obe izpitni poli). Spomladanski esej ne velja za opravljanje mature v jesenskem roku.
  • petek, 25. 8. 2017: matematika,
  • 26.8., 28. 8., 29. 8., 30.  8. 2017: tuji jeziki in izbirni predmeti,
  • 28. 8. 2017 do 4. 9. 2017: možni datumi ustnih izpitov na šoli.

 

Tajnica ŠMK SM
Mateja Berlec

Jesenski rok splošne mature 2017
Ocenite zgornjo objavo