Jesenski rok splošne mature 2018

Jesenski rok splošne mature se prične v petek, 24. 8. 2018.

  • Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj  je v avgustu 2018. Rezultati internega dela  bodo znani 5. septembra 2018. Ocene seminarskih, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih so trajne, s tem, da se upošteva zadnja pridobljena ocena. Novi kandidati oddate  seminarske naloge in vaje po dogovoru z mentorjem.
  • Državni izpitni center bo na šolo poslal individualni razpored opravljanja maturitetnih izpitov v jesenskem roku v ponedeljek, 20. avgusta 2018. Individualni razpored pisnih izpitov na jesenskem roku mature bo objavljen najkasneje v ponedeljek 20. avgusta 2018 na oglasni deski za splošno maturo.
  • Seznam ustnih izpitov bo objavljen najkasneje 23. avgustu 2018 na oglasni deski za splošno maturo.

Če se kdo opravljanja mature v jesenskem roku ne bo mogel ali želel udeležiti, se mora pisno odjaviti do 20. avgusta 2018. Kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje mature odjavim samodejno.

Koledar jesenskega roka mature:

  • petek, 24. 8. 2018: slovenščina (obe izpitni poli). Spomladanski esej ne velja za opravljanje mature v jesenskem roku.
  • ponedeljek, 27. 8. 2018: matematika,
  • 25.8., 28. 8., 29. 8., 30.  8. 2018: tuji jeziki in izbirni predmeti,
  • 27. 8. 2018 do 5. 9. 2018: možni datumi ustnih izpitov na šoli.

 

Tajnica ŠMK SM
Mateja Berlec

Jesenski rok splošne mature 2018
Ocenite zgornjo objavo