ZAČASNA PREKINITEV POUKA NA ŠOLI od 16. marca 2020 do preklica sklepa

Spoštovani dijaki in starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na šoli začasno prenehal izvajati pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcih. 

Pouk bo v času prekinitve po urniku potekal na daljavo – preko e-asistenta, spletnih učilnic in elektronske pošte. Praktično usposabljanje pri delodajalcih se v tem času popolnoma prekine. ŠOLA JE V TEM ČASU ZAPRTA ZA DIJAKE, STARŠE IN UČITELJE.

POUK NA DALJAVO

Učitelji bodo dijakom sproti po urniku posredovali navodila za delo, ki so ga dijaki dolžni opraviti sproti (do naslednje ure tega predmeta po urniku).

Učitelji so dijakom v času pouka na daljavo po rednem urniku dosegljivi preko elektronske pošte, razredniki pa tudi preko mobilnih telefonov. 

Če dijak zboli, morajo starši o tem takoj obvestiti razrednika. V primeru okužbe s koronavirusom morajo starši obvestiti vodstvo šole: [email protected] ali na številko 040 607 604.

Ker se bo situacija skoraj gotovo spreminjala, aktualne informacije spremljajte preko naše spletne strani.

V času prekinitve pouka upoštevajte navodila za preprečevanje širitve koronavirusa:

Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom lahko največ storimo sami. Ker so razmere resne, se v obdobju pandemije pričakuje odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Tukaj je nekaj napotkov za pravilno ravnanje:

 1. Ne pozdravljamo se z objemi, poljubi in rokovanjem, dovolj sta nasmeh in prijazna beseda.
 2. Če kašljamo ali kihamo, to storimo v robec ali rokav. Robec po uporabi odvrzimo v koš za smeti, nato si temeljito umijemo roke in obraz. To storimo tudi po brisanju nosu.
 3. Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund.
 4. Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 5. Redno si razkužujmo roke: pred vstopom v šolo, pred uživanjem hrane, po uporabi stranišča.
 6. Od osebe, ki kašlja ali kiha, bodimo oddaljeni vsaj dva metra.
 7. Izogibajmo se neposrednim stikom z neznanimi ljudmi in gibanju v množici, če to ni nujno potrebno. Izogibajmo se obiskovanju zaprtih prostorov, nakupovalnim središčem …
 8. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah  z občutkom pomanjkanja zraka
 9. Virus se prenaša kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).
 10. S temeljito higieno in odgovornim vedenjem lahko preprečimo okužbo s koronavirusom ne samo pri sebi, ampak tudi pri sošolcih, prijateljih, učiteljih, starših, starih starših in drugih sorodnikih. Pozor: z višjo starostjo se povečuje tveganje, da oseba zboli za COVID-19.

Želimo vam veliko zdravja. Pazite nase in na druge.

Ravnateljica mag. Andreja Preskar

NAPOTKI ZA RAVNANJE V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom lahko največ storimo sami. Ker so razmere resne, se v obdobju pandemije pričakuje odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Tukaj je nekaj napotkov za pravilno ravnanje:

 1. Ne pozdravljamo se z objemi, poljubi in rokovanjem, dovolj sta nasmeh in prijazna beseda.
 2. Če kašljamo ali kihamo, to storimo v robec ali rokav. Robec po uporabi odvrzimo v koš za smeti, nato si temeljito umijemo roke in obraz. To storimo tudi po brisanju nosu.
 3. Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund.
 4. Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 5. Redno si razkužujmo roke: pred vstopom v šolo, pred uživanjem hrane, po uporabi stranišča.
 6. Od osebe, ki kašlja ali kiha, bodimo oddaljeni vsaj dva metra.
 7. Izogibajmo se neposrednim stikom z neznanimi ljudmi in gibanju v množici, če to ni nujno potrebno. Izogibajmo se obiskovanju zaprtih prostorov, nakupovalnim središčem …
 8. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah  z občutkom pomanjkanja zraka
 9. Virus se prenaša kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).
 10. S temeljito higieno in odgovornim vedenjem lahko preprečimo okužbo s koronavirusom ne samo pri sebi, ampak tudi pri sošolcih, prijateljih, učiteljih, starših, starih starših in drugih sorodnikih. Pozor: z višjo starostjo se povečuje tveganje, da oseba zboli za COVID-19.

  NE UKLONITE SE VIRUSU, POSKRBITE ZASE IN DRUGE!

 

Vodstvo šole SEŠ Ljubljana

Predmetnik programa EKONOMSKI TEHNIK

Bi rad/-a čim hitreje prišel/-a do poklica z zadostnimi znanji za zaposlitev?

Si želiš konkretnih in uporabnih znanj?

Potem je program ekonomski tehnik prav zate.

Pridobil boš poklic ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica.

V času šolanja se boš srečal/-a s splošnoizobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli, podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva, vrstniki iz različnih držav,… Pridobil/-a boš nova, praktična in uporabna znanja s področja gospodarstva in podjetništva ter veščine, ki so nujne za uspeh v sodobnem, spremenljivem poslovnem svetu.

Predmetnik programa ekonomski tehnik:

 

Predmeti 

Letnik

ted. št. ur 

1. 

2. 

3. 

4. 

Letno št. ur 1. – 4. letnik

 

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

 

01

Slovenščina

SLO

3

3

4

4

487

02

Matematika

MAT

2

3

3

3

383

03

Tuji jezik 1 (ANG, NEM)

TJ1

3

3

3

3

417

04

Tuji jezik 2 (ANG, NEM, ITA, ŠPA)

TJ2

2

2

2

 

204

05

Umetnost

UME

2

 

 

 

68

06

Zgodovina

ZGO

2

1

 

 

102

07

Geografija

GEO

2

 

 

 

68

08

Sociologija

SOC

 

2

 

 

68

09

Psihologija

PSI

 

 

2

 

68

10

Kemija

KEM

3

 

 

 

105

11

Biologija

BIO

2

1

 

 

105

12

Športna vzgoja

ŠVZ

3

3

2

2

340

 

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

13

M1 – Poslovni projekti

(Desetprstno tipkanje – vaje)

M1DTv

1

 

 

 

34

14

M1 – Poslovni projekti

(Informatika – teorija)

M1INFt

1

 

 

 

34

15

M1 – Poslovni projekti

(Informatika – vaje)

M1INFv

3

 

 

 

102

16

M1 – Poslovni projekti

(Projektno delo – teorija)

M1PDt

1

 

 

 

34

17

M1 – Poslovni projekti

(Projektno delo – vaje)

M1PDv

1

 

 

 

34

18

M2 – Poslovanje podjetij – teorija

M2PPt

 

 

1

1

68

19

M2 – Poslovanje podjetij – vaje

M2PPv

 

2

2

2

204

20

M3 – Ekonomika poslovanja – teorija

M3EPt

 

1

1

1

102

21

M3 – Ekonomika poslovanja – vaje

M3EPV

 

2

1

1

136

22

M4 – Sodobno gospodarstvo – teorija

M4SGt

 

3

3

3

306

23

M4 – Sodobno gospodarstvo – vaje

M4SGv

 

 

1

 

34

24

M5 – Finančno poslovanje – teorija

M5FPt

 

3

 

 

102

25

M5 – Finančno poslovanje – vaje

M5FPv

 

1

 

 

34

26

M7 – Komercialno poslovanje

(Nabava, prodaja in trž. kom.) teorija

M7NPTKt

 

 

2

 

68

27

M7 – Komercialno poslovanje

(Nabava, prodaja in trž. kom.) vaje

M7NPTKv

 

 

1

 

34

28

M7 – Komercialno poslovanje

(Razvrščanje blaga) teorija

M7RBt

 

 

1

 

34

29

M9 – Zavarovalne storitve – teorija

M9ZSt

 

 

 

2

68

30

M9 – Zavarovalne storitve – vaje

M9ZSv

 

 

 

1

34

31

M10 – Bančno poslovanje – teorija

M10BPt

 

 

 

2

68

32

M10 – Bančno poslovanje – vaje

M10BPv

 

 

 

1

34

33

M12 – Finančno knjigovodstvo – teorija

M12FKt

 

 

 

2

68

34

M12 – Finančno knjigovodstvo – vaje

M12FKv

 

 

 

1

34

35

M13 – Neposredno trženje – teorija

M13NTt

 

 

 

2

68

36

M13 – Neposredno trženje – vaje

M13NTv

 

 

 

1

34

 

Odprti kurikul

 

 

 

 

 

 

38

Poslovne predstavitve

POPR

2

 

 

 

102

39

Poslovno komuniciranje

PK

 

1

 

 

34

40

Poslovno komuniciranje v angleščini

PKANG

 

2

 

 

68

41

Sodobna podoba podjetij

SPP

 

 

2

 

68

42

Karierno usmerjanje in komuniciranje

KUK

 

 

2

 

68

43

M6 – Materialno knjigovodstvo – teorija

M6MKt

 

 

 

1

34

44

M6 – Materialno knjigovodstvo – vaje

M6MKv

 

 

 

3

102

45

Strokovni tuji jezik (ANG, NEM, ŠPA, ITA)

STJ2

 

 

 

2

68

46

Raziskovalno delo

RD

 

 

 

2

68

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu*

PUD

 

76

76

 

152

 

Interesne dejavnosti*

IND

96

96

96

64

352

 

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključi s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot:

1. enota: slovenščina

2. enota: matematika ali prvi tuji jezik

3. enota: gospodarstvo

4. enota izdelek ali storitev oz. seminarska naloga

Možnosti nadaljevanja študija:

Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko vpišeš na višje šolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe ( večinoma z opravljenim 5. predmetom).

Kje najdeš zaposlitev?

Dejavnosti, v katerih se zaposlujejo s to izobrazbo segajo na področje računovodstva, knjigovodstva in revizije, zavarovalništva, denarnega posredništva, trgovine, logistike in telekomunikacij. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.

Postani Roškar!

 

 

 

 

ZAČASNA PREKINITEV POUKA NA ŠOLI od 16. marca 2020 do preklica sklepa - Spoštovani dijaki in starši, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na šoli začasno prenehal izvajati pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcih.  Pouk bo v času prekinitve po urniku potekal na daljavo – preko e-asistenta, spletnih učilnic in elektronske pošte. Praktično usposabljanje pri delodajalcih se v tem času popolnoma prekine. ŠOLA JE […]
NAPOTKI ZA RAVNANJE V ZVEZI S KORONAVIRUSOM - Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom lahko največ storimo sami. Ker so razmere resne, se v obdobju pandemije pričakuje odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Tukaj je nekaj napotkov za pravilno ravnanje: Ne pozdravljamo se z objemi, poljubi in rokovanjem, dovolj sta nasmeh in prijazna beseda. Če kašljamo ali kihamo, to storimo v robec ali rokav. Robec […]
Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK - PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PO PROGRAMSKIH ENOTAH B2 – Izbirni strokovni moduli M5 – FINANČNO POSLOVANJE1. vsebinski sklop: Finančni trgi in ustanove 2. vsebinski sklop: Plačilni promet in poslovanje z gotovino 3. vsebinski sklop: Prodaja finančnih storitev M6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO1. vsebinski sklop: Denarno poslovanje2. vsebinski sklop: Evidentiranje blaga in storitev 3. vsebinski sklop: Računovodenje proizvodnje […]
Opis obveznih strokovnih modulov (B1) v programu EKONOMSKI TEHNIK - PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH ENOT   B1 – Obvezni strokovni moduli   M1 – POSLOVNI PROJEKTI 1. vsebinski sklop: Projektno delo 2. vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija   Dijak/dijakinja: opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu; razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja; razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov […]