DODATNA STROKOVNA UČNA POMOČ UČITELJEV ZA DIJAKE 1., 2. in 3. letnikov od 25. 5. dalje

Spoštovani starši in dijaki,

obveščamo vas, da bodo med 25. –29. 5. 2020 učitelji na šoli izvajali učno pomoč dijakom od 1. –3. letnika.

V času epidemije (od 16. 3. dalje) je izobraževanje potekalo na daljavo, zato bo v omenjenem terminu obvezna prisotnost na učni pomoči za dijake, ki so bili v tem času slabo odzivni oziroma niso dosegli minimalnih standardov znanj (negativni/neocenjeni).

Učna pomoč je organizirana z namenom, da letošnje šolsko leto dijaki uspešno zaključijo, zato bodo na šoli dnevno prisotni tudi štirje učitelji za dodatno učno pomoč. 

Dijaki in starši boste o obvezni prisotnosti dijaka na šoli obveščeni po pošti. Ostali dijaki bodo nadaljevali izobraževalni proces na daljavo, kot do sedaj. 

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19

Vstop v šolo:
Vstop v šolo je izključno mogoč samo za dijake, ki bodo pozvani s strani šole. Vhod v šolo je pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik.

Pogoji za vstop v šolo:
1. V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki (brez znakov akutnih okužb dihal)
2. Ob prihodu morajo dijaki šolski svetovalki oddati izpolnjeno Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi oziroma Izjavo staršev
mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (spodaj med prilogami)
3. Pred vstopom si bodo dijaki morali razkužiti roke, prejeli bodo zaščitno masko, ki jo bodo morali dati na obraz. Šola zagotovi eno masko na dijaka na dan. Gibanje po šoli bo potekalo po v naprej označenih koridorjih od vhoda v šolo do določene učilnice, kjer se bodo izvajale priprave na maturo oziroma pouk. Na poti do učilnice dijaki ohranjajo varnostno razdajo (1,5–2m), na poti ne se ustavljajo in družijo.

Vedenje v učilnici:
Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke. Dijaki v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. S seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje pripomočkov med sošolci/dijaki ni dovoljeno! Garderobo imajo ves čas pri sebi.

Zaščitno masko lahko dijaki pri pouku odložijo samo v primeru, da je zagotovljena razdalja 1,5–2m in da dijaki v tem času ne govorijo. Masko si morajo sneti v skladu s pravili. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Ko dijaki komunicirajo z učitelji ali s sošolci/dijaki si morajo nadeti zaščitno masko.

Odmori, malica, sanitarije:
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic in šole.

Šolske malice ne bo, dijaki si bodo morali malico prinesti od doma. Pred hranjenjem naj si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

Dijaki morajo uporabiti naše sanitarije v I. nadstropju najbliže njihovi učilnici. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2m. Priporočamo, da dijaki pri vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.

Odhod iz šole:

Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično in pri tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo. Masko dijaki previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na vhodu v šolo in v šolski okolici ni dovoljeno.

Priporočamo, da so dijaki primerno oblečeni zaradi pogostejšega intenzivnejšega zračenja prostorov.

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Urnik dodatne strokovne učne pomoči

Ravnateljica mag. Andreja Preskar

PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19

Vstop v šolo:
Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik.

Pogoji za vstop v šolo:
1. V šolo lahko vstopajo le zdravi dijaki (brez znakov akutnih okužb dihal)
2. Ob prihodu morajo dijaki šolski svetovalki oddati izpolnjeno Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi oziroma Izjavo staršev
mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (spodaj med prilogami)
3. Pred vstopom si bodo dijaki morali razkužiti roke, prejeli bodo zaščitno masko, ki jo bodo morali dati na obraz. Šola zagotovi eno masko na dijaka na dan. Gibanje po šoli bo potekalo po v naprej označenih koridorjih od vhoda v šolo do določene učilnice, kjer se bodo izvajale priprave na maturo oziroma pouk. Na poti do učilnice dijaki ohranjajo varnostno razdajo (1,5–2m), na poti ne se ustavljajo in družijo.

Vedenje v učilnici:
Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo dijaki razkužiti roke. Dijaki v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. S seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje pripomočkov med sošolci/dijaki ni dovoljeno! Garderobo imajo ves čas pri sebi.

Zaščitno masko lahko dijaki pri pouku odložijo samo v primeru, da je zagotovljena razdalja 1,5–2m in da dijaki v tem času ne govorijo. Masko si morajo sneti v skladu s pravili. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Ko dijaki komunicirajo z učitelji ali s sošolci/dijaki si morajo nadeti zaščitno masko.

Odmori, malica, sanitarije:
Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, dijaki ne zapuščajo učilnic in šole.

Šolske malice ne bo, dijaki si bodo morali malico prinesti od doma. Pred hranjenjem naj si dijaki svojo klop (mizo) obrišejo z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom (70%etanol) in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke ter s čistimi rokami nadenejo masko.

Dijaki morajo uporabiti naše sanitarije v I. nadstropju najbliže njihovi učilnici. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2m. Priporočamo, da dijaki pri vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.

Odhod iz šole:

Po končanem pouku dijaki iz šole izstopajo posamično in pri tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo. Masko dijaki previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na vhodu v šolo in v šolski okolici ni dovoljeno.

Priporočamo, da so dijaki primerno oblečeni zaradi pogostejšega intenzivnejšega zračenja prostorov.

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

 

URNIK PRIPRAV NA MATURO: 

Predmetnik programa EKONOMSKI TEHNIK

Bi rad/-a čim hitreje prišel/-a do poklica z zadostnimi znanji za zaposlitev?

Si želiš konkretnih in uporabnih znanj?

Potem je program ekonomski tehnik prav zate.

Pridobil boš poklic ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica.

V času šolanja se boš srečal/-a s splošnoizobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli, podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva, vrstniki iz različnih držav,… Pridobil/-a boš nova, praktična in uporabna znanja s področja gospodarstva in podjetništva ter veščine, ki so nujne za uspeh v sodobnem, spremenljivem poslovnem svetu.

Predmetnik programa ekonomski tehnik:

 

Predmeti 

Letnik

ted. št. ur 

1. 

2. 

3. 

4. 

Letno št. ur 1. – 4. letnik

 

Splošnoizobraževalni predmeti

 

 

 

 

 

 

01

Slovenščina

SLO

3

3

4

4

487

02

Matematika

MAT

2

3

3

3

383

03

Tuji jezik 1 (ANG, NEM)

TJ1

3

3

3

3

417

04

Tuji jezik 2 (ANG, NEM, ITA, ŠPA)

TJ2

2

2

2

 

204

05

Umetnost

UME

2

 

 

 

68

06

Zgodovina

ZGO

2

1

 

 

102

07

Geografija

GEO

2

 

 

 

68

08

Sociologija

SOC

 

2

 

 

68

09

Psihologija

PSI

 

 

2

 

68

10

Kemija

KEM

3

 

 

 

105

11

Biologija

BIO

2

1

 

 

105

12

Športna vzgoja

ŠVZ

3

3

2

2

340

 

Strokovni moduli

 

 

 

 

 

 

13

M1 – Poslovni projekti

(Desetprstno tipkanje – vaje)

M1DTv

1

 

 

 

34

14

M1 – Poslovni projekti

(Informatika – teorija)

M1INFt

1

 

 

 

34

15

M1 – Poslovni projekti

(Informatika – vaje)

M1INFv

3

 

 

 

102

16

M1 – Poslovni projekti

(Projektno delo – teorija)

M1PDt

1

 

 

 

34

17

M1 – Poslovni projekti

(Projektno delo – vaje)

M1PDv

1

 

 

 

34

18

M2 – Poslovanje podjetij – teorija

M2PPt

 

 

1

1

68

19

M2 – Poslovanje podjetij – vaje

M2PPv

 

2

2

2

204

20

M3 – Ekonomika poslovanja – teorija

M3EPt

 

1

1

1

102

21

M3 – Ekonomika poslovanja – vaje

M3EPV

 

2

1

1

136

22

M4 – Sodobno gospodarstvo – teorija

M4SGt

 

3

3

3

306

23

M4 – Sodobno gospodarstvo – vaje

M4SGv

 

 

1

 

34

24

M5 – Finančno poslovanje – teorija

M5FPt

 

3

 

 

102

25

M5 – Finančno poslovanje – vaje

M5FPv

 

1

 

 

34

26

M7 – Komercialno poslovanje

(Nabava, prodaja in trž. kom.) teorija

M7NPTKt

 

 

2

 

68

27

M7 – Komercialno poslovanje

(Nabava, prodaja in trž. kom.) vaje

M7NPTKv

 

 

1

 

34

28

M7 – Komercialno poslovanje

(Razvrščanje blaga) teorija

M7RBt

 

 

1

 

34

29

M9 – Zavarovalne storitve – teorija

M9ZSt

 

 

 

2

68

30

M9 – Zavarovalne storitve – vaje

M9ZSv

 

 

 

1

34

31

M10 – Bančno poslovanje – teorija

M10BPt

 

 

 

2

68

32

M10 – Bančno poslovanje – vaje

M10BPv

 

 

 

1

34

33

M12 – Finančno knjigovodstvo – teorija

M12FKt

 

 

 

2

68

34

M12 – Finančno knjigovodstvo – vaje

M12FKv

 

 

 

1

34

35

M13 – Neposredno trženje – teorija

M13NTt

 

 

 

2

68

36

M13 – Neposredno trženje – vaje

M13NTv

 

 

 

1

34

 

Odprti kurikul

 

 

 

 

 

 

38

Poslovne predstavitve

POPR

2

 

 

 

102

39

Poslovno komuniciranje

PK

 

1

 

 

34

40

Poslovno komuniciranje v angleščini

PKANG

 

2

 

 

68

41

Sodobna podoba podjetij

SPP

 

 

2

 

68

42

Karierno usmerjanje in komuniciranje

KUK

 

 

2

 

68

43

M6 – Materialno knjigovodstvo – teorija

M6MKt

 

 

 

1

34

44

M6 – Materialno knjigovodstvo – vaje

M6MKv

 

 

 

3

102

45

Strokovni tuji jezik (ANG, NEM, ŠPA, ITA)

STJ2

 

 

 

2

68

46

Raziskovalno delo

RD

 

 

 

2

68

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu*

PUD

 

76

76

 

152

 

Interesne dejavnosti*

IND

96

96

96

64

352

 

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključi s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot:

1. enota: slovenščina

2. enota: matematika ali prvi tuji jezik

3. enota: gospodarstvo

4. enota izdelek ali storitev oz. seminarska naloga

Možnosti nadaljevanja študija:

Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko vpišeš na višje šolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe ( večinoma z opravljenim 5. predmetom).

Kje najdeš zaposlitev?

Dejavnosti, v katerih se zaposlujejo s to izobrazbo segajo na področje računovodstva, knjigovodstva in revizije, zavarovalništva, denarnega posredništva, trgovine, logistike in telekomunikacij. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.

Postani Roškar!

 

 

 

 

DODATNA STROKOVNA UČNA POMOČ UČITELJEV ZA DIJAKE 1., 2. in 3. letnikov od 25. 5. dalje - Spoštovani starši in dijaki, obveščamo vas, da bodo med 25. –29. 5. 2020 učitelji na šoli izvajali učno pomoč dijakom od 1. –3. letnika. V času epidemije (od 16. 3. dalje) je izobraževanje potekalo na daljavo, zato bo v omenjenem terminu obvezna prisotnost na učni pomoči za dijake, ki so bili v tem času slabo […]
PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19 - NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19 Vstop v šolo: Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik. Pogoji […]
Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK - PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PO PROGRAMSKIH ENOTAH B2 – Izbirni strokovni moduli M5 – FINANČNO POSLOVANJE1. vsebinski sklop: Finančni trgi in ustanove 2. vsebinski sklop: Plačilni promet in poslovanje z gotovino 3. vsebinski sklop: Prodaja finančnih storitev M6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO1. vsebinski sklop: Denarno poslovanje2. vsebinski sklop: Evidentiranje blaga in storitev 3. vsebinski sklop: Računovodenje proizvodnje […]
Opis obveznih strokovnih modulov (B1) v programu EKONOMSKI TEHNIK - PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH ENOT   B1 – Obvezni strokovni moduli   M1 – POSLOVNI PROJEKTI 1. vsebinski sklop: Projektno delo 2. vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija   Dijak/dijakinja: opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu; razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja; razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov […]