Jesenski rok splošne mature 2018 - Jesenski rok splošne mature se prične v petek, 24. 8. 2018. Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj  je v avgustu 2018. Rezultati internega dela  bodo znani 5. septembra 2018. Ocene seminarskih, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih so trajne, s tem, da se upošteva zadnja pridobljena ocena. Novi kandidati oddate  seminarske naloge in […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok splošne mature 2018 - P odelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v sredo, 11. 7. 2018 ob 10.00 v zbornici. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Prijave na jesenski rok splošne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok splošne mature je četrtek, 12. 7. 2018. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico  dobite pri tajnici ŠMK SM ali jo sami natisnete in izpolnete. Prijava k 5. predmetu splošne mature: dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Prijave lahko oddate vsak […]
Spomladanski rok splošne mature 2018 - Spomladanski rok splošne mature se prične v torek, 29. 5. 2018. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: torek, 29. 5. 2018: Slovenščina – 2. izpitna pola, sreda, 30. 5. 2018: Sociologija, petek, 1. 6. 2018: Geografija, sobota, 2. 6. 2018: Angleščina, ponedeljek, 4. 6. 2018: Ekonomija, sobota, 9. 6. 2018: Matematika, sreda, 13. 6. 2018: […]
Splošna matura – esej 4. 5. 2018 - V petek, 4. 5. 2018 bo potekal 1. del pisnega izpita iz sloveščine – esej na splošni maturi. Pisni izpit se prične ob 9.00 in traja do 11.00. Kandidati se morate nahajati pred izpitnim prostorom najkasneje ob 8.40.  Kandidati morate imeti pri sebi osebni dokument s sliko in dovoljene pripomočke: nalivno pero ali kemični svinčnik. […]
Prijave na spomladanski rok splošne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok splošne mature je petek, 30. 3. 2018. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico boste izpolnili in oddali preko e-Asistenta. Prijava k 5. predmetu splošne mature: Dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste opravljali […]
Splošna matura – predpreizkus 10. 3. 2018 - Dijake 4. letnika, ki se izobražujete po programu ekonomska gimnazija obveščamo, da bomo v soboto, 10. 3. 2018 izvedli predpreizkus iz Matematike. Prisotnost na predpreizkusu je obvezna. Natančen razpored kandidatov po prostorih bo objavljen v soboto, 10. 3. 2018, od 8.00 dalje na oglasni deski za splošno maturo nasproti kabineta 18. Predhodni preizkus se začne […]
Seznanitev z rezultati jesenskega roka splošne mature 2017 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2017 opravljali splošno maturo obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v petek, 15. 9. 2017  od 9.30 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Koledar splošne mature - Koledar splošne mature je objavljen na na spletni strani RICa.