Rezultati splošne mature – jesenski rok 2018 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2018 opravljali splošno maturo obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v ponedeljek, 17. 9. 2018  od 11.00 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Koledar splošne mature - Koledar splošne mature je objavljen na na spletni strani RICa.