Splošna matura: trajanje pisnih izpitov in dovoljeni pripomočki - Trajanje pisnih izpitov si ogledate v tabeli: Trajanje_izpitov-R17-1011-1.doc Dovoljene pripomočke si ogledate v tabeli: Pripomoki-KopijaR18-0911.xls
Izpitni red pri pisnih izpitih - Prihod kandidatov v šolo na dan pisnega izpita: 8.30 Priprava kandidatov na pisni izpit: od 8.40 do 9.00 Obvezen je osebni dokument s sliko, ki ga kandidat pokaže nadzornemu profesorju. Začetek pisanja prve izpitne pole: 9.00. Prve pol ure se ne sme zapuščati izpitnega prostora. V nadaljevanju pisanja sme po en kandidat zapustiti izpitni prostor […]
Obrazci za splošno maturo - Obrazce za splošno maturo najdete na spletni strani: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
Splošne informacije o maturi - Splošna matura zajema 5 predmetov, tri obvezne in dva izbirna.  Splošno maturo sestavljajo: 1. obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik; 2. izbirni predmeti, ki ga v šolskem letu 2016/17 izvajamo na šoli: ekonomija,  geografija, sociologija Pri izbirnih predmetih je ocena sestavljena iz eksternega dela in internega dela. Interni del predstavlja 20 % ocene. Interni del pri […]
Akti splošne mature - Akti splošne mature so na povezavi z RIC
Splošna matura: informacije - Seminarske naloge in vaje opravljajo slušatelji IO pri svojih mentorjih v okviru predavanj in konzultacij. Urnike predavanj, konzultacij, seznam mentorjev in kontakte z njimi dobite v pisarni IO. Mentorji potem sporočijo ocene seminarskih nalog in vaj tajniku mature, ki posreduje ocene na RIC. Seminarske naloge in vaje morajo biti končane in ocenjene do polovice aprila. Do […]