Podelitev spričeval za jesenski rok poklicne mature 2018 - Podelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v ponedeljek, 10. 9. 2018 ob 9.00 v učilnici 121. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec
Jesenski rok poklicne mature 2018 - Jesenski rok poklicne mature se začne v petek, 24. 8. 2018. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: petek, 24. 8. 2018: slovenščina, ponedeljek, 27. 8. 2018: matematika, sreda, 29. 8. 2018: angleščina, petek, 31. 8. 2018: gospodarstvo. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli ročna ura. Kandidati imajo lahko […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok poklicne mature 2018 - Podelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v petek, 6. 7. 2018 ob 9.00 v dvorani na mansardi. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec
Prijave na jesenski rok poklicne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je sobota, 7. 7. 2018. Dijaki 4. letnikov: oddate izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri tajnici ŠMK PM ali jo sami natisnete. Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite na šoli ali jo […]
Spomladanski rok poklicne mature 2018 - Spomladanski rok poklicne mature se prične v torek, 29. 5. 2018. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: torek, 29. 5. 2018: Slovenščina, sobota, 2. 6. 2018: Angleščina sobota, 9. 6. 2018: Matematika, ponedeljek, 11. 6. 2018: Gospodarstvo. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli ročna ura. Kandidati imajo lahko […]
Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok poklicne mature je petek, 30. 3. 2018. Dijaki 4. letnikov: prijavnico boste izpolnili in oddali preko e-Asistenta. Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite na šoli ali jo sami natisnete), fotokopijo osebnega dokumenta s sliko, […]
Poklicna matura – predpreizkus 10. 3. 2018 - Dijake 4.letnikov,  ki se izobražujete po programu ekonomski tehnik obveščamo, da bomo v soboto, 10. 3. 2018 izvedli predpreizkus iz Gospodarstva. Predhodni preizkus je obvezen za vse dijake 4.  letnikov, ki ste oddali predprijavo k poklicni maturi. Natančen razpored kandidatov po prostorih bo objavljen v soboto, 10. 3. 2018, od 8.00 dalje na oglasni deski […]
Seznanitev z rezultati zimskega roka poklicne mature 2018 - Kandidate, ki ste v zimskem roku 2018 opravljali poklicno maturo na naši šoli obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v ponedeljek, 5. 3. 2018 od 10.00 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec
Zimski rok poklicne mature 2018 - Zimski rok poklicne mature se prične v četrtek, 1. 2. 2018. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: četrtek, 1. 2. 2018: pisni izpit iz slovenščine, petek, 2. 2. 2018: pisni izpit iz gospodarstva, ponedeljek, 5. 2. 2018: pisni izpit iz matematike in angleščine. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati se morajo nahajati […]
Prijave na zimski rok poklicne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne mature je nedelja, 3. 12. 2017. Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite jo na šoli ali jo sami natisnete), fotokopijo osebnega dokumenta s sliko, fotokopijo spričevala 3. letnika, fotokopijo spričevala 4. letnika, fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju (tisti ki ste opravljali […]
Teme, navodila in koledar za 4. predmet poklicne mature 2019 - Kandidati, ki boste v šolskem letu 2018/2019 opravljali poklicno maturo, morate izbrati temo in mentorja za 4. predmet poklicne mature. Do 23. 10. 2018 morate po navodilih izdelati dispozicijo in jo skupaj z izpolnjeno vlogo oddati mentorju. Vlogo za odobritev teme morata podpisati tako kandidat kot mentor. Podpisane vloge in dispozicije morate oddati  tajnici ŠMK […]
Kontakt – tajništvo poklicne mature - Tajnica ŠMK PM: Mateja Berlec Govorilne ure v šolskem letu 2018/19: torek od 9.30 do 11.00 Telefon: 01-300-47-29 Mobitel: 040-607-668 E-pošta: [email protected]
Predmetni izpitni katalog za Gospodarstvo - V predmetnem izpitnem katalogu za Gospodarstvo (drugi predmet poklicne mature) so navedeni cilji predmeta in zanja, ki se pričakujejo od kandidata.
Splošno o poklicni maturi - Poklicna matura je državni izpit, s katerim si kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča zaposlitev ali nadaljevati študij v višjih in visokih strokovnih programih. Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:• uspešno končal 4. letnik srednje strokovne šole,• uspešno končal enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju.Poleg poklicne mature lahko kandidat istočasno opravlja tudi 1 […]
Konzultacije za 4. predmet 2018-19 - Pri izdelavi izdelka za 4. predmet na poklicni maturi mora vsak kandidat opraviti 3 konzultacije, ki so obvezne. Če se kandidat ne udeleži vseh treh konzultacij, mentor oz. mentorica ne bo sprejel/-a izdelka. Pri tem se kot konzultacija ne šteje obisk mentorja zaradi podpisa teme izdelka in oddaje dispozicije. Pri vsaki konzultaciji se napiše zapisnik, […]
Teme in ustna vprašanja za Slovenščino - Objavljamo seznam tem in ustnih vprašanj za Slovenščino na poklicni maturi. Ustni izpit na PM zahteve za dijake Jezik na PM Književnost na PM        
Ustna vprašanja z rešitvami za Gospodarstvo - V skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za 2. predmet poklicne mature (Gospodarstvo) objavljamo seznam ustnih vprašanj z rešitvami za šolsko leto 2018/2019. Vprašanja z rešitvami so sestavljena po poklicnih kvalifikacijah: 1. PK – Ustanovitev gospodarske družbe in s.p. 2. PK – Vodenje, planiranje in organiziranje podjetja 3. PK – Priprava prodajne pogodbe 4. PK – […]