Obrazec direktne obremenitve - Če želite svoje obveznosti do šole poravnavati preko direktne obremenitve, lahko to storitev s izpolnitvijo: Obrazca za direktno obremenitev.                    
Izdaja dvojnika spričevala - Za izdajo dvojnika si oglejte: Navodila za izdajo dvojnika.                              
Povezave – splošno za srednje šole - Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah     Register predpisov za srednje in visoko šolstvo Register predpisov za poklicno izobraževanje   Zakon o gimnazijah Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju                      
Pravilniki SEŠ Ljubljana - Pravilnik o podeljevanju statusov 2015/16 Šolska pravila ocenjevanja znanja na Srednji ekonomski šoli Ljubljana Pravilnik SEŠ Ljubljana o zavarovanju osebnih podatkov Šolska pravila – šolski red na Srednji ekonomski šoli Ljubljana (SEŠ LJ) Šolska pravila o vedenju dijakov na ekskurzijah