Jesenski rok splošne mature 2018 - Jesenski rok splošne mature se prične v petek, 24. 8. 2018. Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj  je v avgustu 2018. Rezultati internega dela  bodo znani 5. septembra 2018. Ocene seminarskih, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih so trajne, s tem, da se upošteva zadnja pridobljena ocena. Novi kandidati oddate  seminarske naloge in […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok splošne mature 2018 - P odelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v sredo, 11. 7. 2018 ob 10.00 v zbornici. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Prijave na jesenski rok splošne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok splošne mature je četrtek, 12. 7. 2018. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico  dobite pri tajnici ŠMK SM ali jo sami natisnete in izpolnete. Prijava k 5. predmetu splošne mature: dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Prijave lahko oddate vsak […]
Spomladanski rok splošne mature 2018 - Spomladanski rok splošne mature se prične v torek, 29. 5. 2018. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: torek, 29. 5. 2018: Slovenščina – 2. izpitna pola, sreda, 30. 5. 2018: Sociologija, petek, 1. 6. 2018: Geografija, sobota, 2. 6. 2018: Angleščina, ponedeljek, 4. 6. 2018: Ekonomija, sobota, 9. 6. 2018: Matematika, sreda, 13. 6. 2018: […]
Splošna matura – esej 4. 5. 2018 - V petek, 4. 5. 2018 bo potekal 1. del pisnega izpita iz sloveščine – esej na splošni maturi. Pisni izpit se prične ob 9.00 in traja do 11.00. Kandidati se morate nahajati pred izpitnim prostorom najkasneje ob 8.40.  Kandidati morate imeti pri sebi osebni dokument s sliko in dovoljene pripomočke: nalivno pero ali kemični svinčnik. […]
Prijave na spomladanski rok splošne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok splošne mature je petek, 30. 3. 2018. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico boste izpolnili in oddali preko e-Asistenta. Prijava k 5. predmetu splošne mature: Dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste opravljali […]
Splošna matura – predpreizkus 10. 3. 2018 - Dijake 4. letnika, ki se izobražujete po programu ekonomska gimnazija obveščamo, da bomo v soboto, 10. 3. 2018 izvedli predpreizkus iz Matematike. Prisotnost na predpreizkusu je obvezna. Natančen razpored kandidatov po prostorih bo objavljen v soboto, 10. 3. 2018, od 8.00 dalje na oglasni deski za splošno maturo nasproti kabineta 18. Predhodni preizkus se začne […]
Seznanitev z rezultati jesenskega roka splošne mature 2017 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2017 opravljali splošno maturo obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v petek, 15. 9. 2017  od 9.30 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Koledar splošne mature - Koledar splošne mature je objavljen na na spletni strani RICa.
Kontaktni podatki - Tajnica ŠMK SM: Mateja Berlec Govorilne ure v šolskem letu 2017/18: torek od 11.00 do 12.30 v kabintu 18 Telefon: 01-300-47-29 Mobitel: 040-607-668 E-pošta: [email protected]
Splošna matura: trajanje pisnih izpitov in dovoljeni pripomočki - Trajanje pisnih izpitov si ogledate v tabeli: Trajanje_izpitov-R17-1011-1.doc Dovoljene pripomočke si ogledate v tabeli: Pripomoki-KopijaR18-0911.xls
Izpitni red pri pisnih izpitih - Prihod kandidatov v šolo na dan pisnega izpita: 8.30 Priprava kandidatov na pisni izpit: od 8.40 do 9.00 Obvezen je osebni dokument s sliko, ki ga kandidat pokaže nadzornemu profesorju. Začetek pisanja prve izpitne pole: 9.00. Prve pol ure se ne sme zapuščati izpitnega prostora. V nadaljevanju pisanja sme po en kandidat zapustiti izpitni prostor […]
Maturitetni predmeti, povezava z RIC - Ogledate in natisnete si lahko razne informacije o maturitetni predmetih: predmetne izpitne kataloge, tematske sklope, izpitne pole itd. http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/
Obrazci za splošno maturo - Obrazce za splošno maturo najdete na spletni strani: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
Splošne informacije o maturi - Splošna matura zajema 5 predmetov, tri obvezne in dva izbirna.  Splošno maturo sestavljajo: 1. obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik; 2. izbirni predmeti, ki ga v šolskem letu 2016/17 izvajamo na šoli: ekonomija,  geografija, sociologija Pri izbirnih predmetih je ocena sestavljena iz eksternega dela in internega dela. Interni del predstavlja 20 % ocene. Interni del pri […]
Akti splošne mature - Akti splošne mature so na povezavi z RIC
Splošna matura: informacije - Seminarske naloge in vaje opravljajo slušatelji IO pri svojih mentorjih v okviru predavanj in konzultacij. Urnike predavanj, konzultacij, seznam mentorjev in kontakte z njimi dobite v pisarni IO. Mentorji potem sporočijo ocene seminarskih nalog in vaj tajniku mature, ki posreduje ocene na RIC. Seminarske naloge in vaje morajo biti končane in ocenjene do polovice aprila. Do […]