Prijave na spomladanski rok splošne mature 2018 - Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok splošne mature je petek, 30. 3. 2018. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico boste izpolnili in oddali preko e-Asistenta. Prijava k 5. predmetu splošne mature: Dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste opravljali […]
Splošna matura – predpreizkus 10. 3. 2018 - Dijake 4. letnika, ki se izobražujete po programu ekonomska gimnazija obveščamo, da bomo v soboto, 10. 3. 2018 izvedli predpreizkus iz Matematike. Prisotnost na predpreizkusu je obvezna. Natančen razpored kandidatov po prostorih bo objavljen v soboto, 10. 3. 2018, od 8.00 dalje na oglasni deski za splošno maturo nasproti kabineta 18. Predhodni preizkus se začne […]
Seznanitev z rezultati jesenskega roka splošne mature 2017 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2017 opravljali splošno maturo obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v petek, 15. 9. 2017  od 9.30 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Jesenski rok splošne mature 2017 - Jesenski rok splošne mature se prične v četrtek, 24. 8. 2017. Rok za oddajo seminarskih nalog in vaj  je v avgustu 2017. Rezultati internega dela  bodo znani 4. septembra 2017. Ocene seminarskih, ki ste jih pridobili na prejšnjih rokih so trajne, s tem, da se upošteva zadnja pridobljena ocena. Novi kandidati oddate  seminarske naloge in […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok splošne mature 2017 - Podelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v ponedeljek, 10. 7. 2017 ob 10.00 v matični učilnici na mansardi. Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec
Prijave na jesenski rok splošne mature 2017 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok splošne mature je torek, 11. 7. 2017. Dijaki 4. letnikov Ekonomske gimnazije: prijavnico izpolnite preko e-Asistenta, jo natisnete in oddate tajnici ŠMK PM. Prijava k 5. predmetu splošne mature: dijaki 4. letnika Ekonomski tehnik in poklicnega tečaja oddate izpolnjeno prijavnico tajnici ŠMK SM. Prijave lahko oddate vsak delovni […]
Spomladanski rok splošne mature 2017 - Spomladanski rok splošne mature se prične v soboto, 27. 5. 2017. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: sobota, 27. 5. 2017: Angleščina, ponedeljek, 29. 5. 2017: Slovenščina – 2. izpitna pola, torek, 30. 5. 2017: Sociologija, četrtek, 1. 6. 2017: Ekonomija, sobota, 3. 6. 2017: Matematika, torek, 6. 6. 2017: Geografija. Pri pisnih izpitih se […]
Koledar splošne mature - Koledar splošne mature je objavljen na na spletni strani RICa.
Kontaktni podatki - Tajnica ŠMK SM: Mateja Berlec Govorilne ure v šolskem letu 2017/18: torek od 11.00 do 12.30 v kabintu 18 Telefon: 01-300-47-29 Mobitel: 040-607-668 E-pošta: [email protected]
Splošna matura: trajanje pisnih izpitov in dovoljeni pripomočki - Trajanje pisnih izpitov si ogledate v tabeli: Trajanje_izpitov-R17-1011-1.doc Dovoljene pripomočke si ogledate v tabeli: Pripomoki-KopijaR18-0911.xls
Izpitni red pri pisnih izpitih - Prihod kandidatov v šolo na dan pisnega izpita: 8.30 Priprava kandidatov na pisni izpit: od 8.40 do 9.00 Obvezen je osebni dokument s sliko, ki ga kandidat pokaže nadzornemu profesorju. Začetek pisanja prve izpitne pole: 9.00. Prve pol ure se ne sme zapuščati izpitnega prostora. V nadaljevanju pisanja sme po en kandidat zapustiti izpitni prostor […]
Maturitetni predmeti, povezava z RIC - Ogledate in natisnete si lahko razne informacije o maturitetni predmetih: predmetne izpitne kataloge, tematske sklope, izpitne pole itd. http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/
Obrazci za splošno maturo - Obrazce za splošno maturo najdete na spletni strani: http://www.mss.gov.si/si/solstvo/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/
Splošne informacije o maturi - Splošna matura zajema 5 predmetov, tri obvezne in dva izbirna.  Splošno maturo sestavljajo: 1. obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik; 2. izbirni predmeti, ki ga v šolskem letu 2016/17 izvajamo na šoli: ekonomija,  geografija, sociologija Pri izbirnih predmetih je ocena sestavljena iz eksternega dela in internega dela. Interni del predstavlja 20 % ocene. Interni del pri […]
Akti splošne mature - Akti splošne mature so na povezavi z RIC
Splošna matura: informacije - Seminarske naloge in vaje opravljajo slušatelji IO pri svojih mentorjih v okviru predavanj in konzultacij. Urnike predavanj, konzultacij, seznam mentorjev in kontakte z njimi dobite v pisarni IO. Mentorji potem sporočijo ocene seminarskih nalog in vaj tajniku mature, ki posreduje ocene na RIC. Seminarske naloge in vaje morajo biti končane in ocenjene do polovice aprila. Do […]