ZAČASNA PREKINITEV POUKA NA ŠOLI od 16. marca 2020 do preklica sklepa

Spoštovani dijaki in starši,

zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 se bo na šoli začasno prenehal izvajati pouk in praktično usposabljanje pri delodajalcih. 

Pouk bo v času prekinitve po urniku potekal na daljavo – preko e-asistenta, spletnih učilnic in elektronske pošte. Praktično usposabljanje pri delodajalcih se v tem času popolnoma prekine. ŠOLA JE V TEM ČASU ZAPRTA ZA DIJAKE, STARŠE IN UČITELJE.

POUK NA DALJAVO

Učitelji bodo dijakom sproti po urniku posredovali navodila za delo, ki so ga dijaki dolžni opraviti sproti (do naslednje ure tega predmeta po urniku).

Učitelji so dijakom v času pouka na daljavo po rednem urniku dosegljivi preko elektronske pošte, razredniki pa tudi preko mobilnih telefonov. 

Če dijak zboli, morajo starši o tem takoj obvestiti razrednika. V primeru okužbe s koronavirusom morajo starši obvestiti vodstvo šole: [email protected] ali na številko 040 607 604.

Ker se bo situacija skoraj gotovo spreminjala, aktualne informacije spremljajte preko naše spletne strani.

V času prekinitve pouka upoštevajte navodila za preprečevanje širitve koronavirusa:

Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom lahko največ storimo sami. Ker so razmere resne, se v obdobju pandemije pričakuje odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Tukaj je nekaj napotkov za pravilno ravnanje:

 1. Ne pozdravljamo se z objemi, poljubi in rokovanjem, dovolj sta nasmeh in prijazna beseda.
 2. Če kašljamo ali kihamo, to storimo v robec ali rokav. Robec po uporabi odvrzimo v koš za smeti, nato si temeljito umijemo roke in obraz. To storimo tudi po brisanju nosu.
 3. Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund.
 4. Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 5. Redno si razkužujmo roke: pred vstopom v šolo, pred uživanjem hrane, po uporabi stranišča.
 6. Od osebe, ki kašlja ali kiha, bodimo oddaljeni vsaj dva metra.
 7. Izogibajmo se neposrednim stikom z neznanimi ljudmi in gibanju v množici, če to ni nujno potrebno. Izogibajmo se obiskovanju zaprtih prostorov, nakupovalnim središčem …
 8. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah  z občutkom pomanjkanja zraka
 9. Virus se prenaša kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).
 10. S temeljito higieno in odgovornim vedenjem lahko preprečimo okužbo s koronavirusom ne samo pri sebi, ampak tudi pri sošolcih, prijateljih, učiteljih, starših, starih starših in drugih sorodnikih. Pozor: z višjo starostjo se povečuje tveganje, da oseba zboli za COVID-19.

Želimo vam veliko zdravja. Pazite nase in na druge.

Ravnateljica mag. Andreja Preskar

NAPOTKI ZA RAVNANJE V ZVEZI S KORONAVIRUSOM

Za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom lahko največ storimo sami. Ker so razmere resne, se v obdobju pandemije pričakuje odgovorno ravnanje vsakega posameznika. Tukaj je nekaj napotkov za pravilno ravnanje:

 1. Ne pozdravljamo se z objemi, poljubi in rokovanjem, dovolj sta nasmeh in prijazna beseda.
 2. Če kašljamo ali kihamo, to storimo v robec ali rokav. Robec po uporabi odvrzimo v koš za smeti, nato si temeljito umijemo roke in obraz. To storimo tudi po brisanju nosu.
 3. Roke si umivamo s tekočim milom in vodo vsaj 20 sekund.
 4. Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.
 5. Redno si razkužujmo roke: pred vstopom v šolo, pred uživanjem hrane, po uporabi stranišča.
 6. Od osebe, ki kašlja ali kiha, bodimo oddaljeni vsaj dva metra.
 7. Izogibajmo se neposrednim stikom z neznanimi ljudmi in gibanju v množici, če to ni nujno potrebno. Izogibajmo se obiskovanju zaprtih prostorov, nakupovalnim središčem …
 8. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, z vročino, kašljem in pri težjih oblikah  z občutkom pomanjkanja zraka
 9. Virus se prenaša kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki).
 10. S temeljito higieno in odgovornim vedenjem lahko preprečimo okužbo s koronavirusom ne samo pri sebi, ampak tudi pri sošolcih, prijateljih, učiteljih, starših, starih starših in drugih sorodnikih. Pozor: z višjo starostjo se povečuje tveganje, da oseba zboli za COVID-19.

  NE UKLONITE SE VIRUSU, POSKRBITE ZASE IN DRUGE!

 

Vodstvo šole SEŠ Ljubljana

Opravičevanje odsotnosti dijakov in stiki s starši

Na šoli so organizirane govorilne ure in roditeljski sestanki. Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi osebno ali po mobilnem telefonu.

Opravičevanje dijakov

Opravičila zaradi bolezni dijakov: izostanke od pouka zaradi bolezni do 5 dni in od pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši razrednikom (pisno ali ustno, odvisno od dogovora s posameznim razrednikom).

Daljša delna ali popolna obvestila za posamezne predmete (športna vzgoja) izdaja samo imenovani (šolski) zdravnik. Dokončno odobri delno ali popolno odsotnost od pouka ravnatelj. Dijak mora oddati vlogo ravnatelju z vsemi potrebnimi dokazili. Dijak, ki je oproščen ŠVZ v celoti, mora opraviti 105 ur družbeno koristnega dela, dijak, ki je oproščen le delno pa le ure, ki so navedene.

GOVORILNE URE

Govorilne ure so namenjene staršem, vzgojiteljem dijaških domov, skrbnikom in dijakom. Informacije o dijaku dajejo inštruktorjem učitelji le ob prisotnosti staršev. Na individualnih govorilnih urah se vsak od staršev lahko pogovori (dobi informacije, nasvete, išče in predlaga rešitve) z učiteljem o napredku, težavah … svojega otroka.

Na šoli so organizirane skupne govorilne ure vseh učiteljev (istočasno) in individualne dopoldanske govorilne ure posameznega učitelja.

Seznam dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na oglasni deski šole nasproti zbornice v 1. nadstropju in na spletni strani šole. Skupne govorilne ure vseh učiteljev so objavljene tudi na spletni strani šole (oglejte si “Učitelji” > “Stiki s starši”).

RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu bodo trije roditeljski sestanki (oglejte si “Stiki s starši”).

Starši/skrbniki naj bodo v stalnem stiku s šolo. Zaradi želene večje učne uspešnosti dijakov predlagamo, da starši pridejo v šolo vsaj enkrat mesečno. Posebej opozarjamo na težave, ki se lahko pojavijo v zvezi z nerednim obiskovanjem pouka.

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek svojega predstavnika in namestnika. Izvolijo ju na 1. roditeljskem sestanku. Predstavnika izražata mnenje večine staršev oddelka o posameznem vprašanju.

V šolskem letu bosta dva sestanka Sveta staršev, prvo sejo skliče ravnatelj, druga seje se skliče na predlog staršev.