NAVODILA ZA PUD ZA ŠOL. L. 2016/17

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je določeno s predmetnikom za vse srednje strokovne šole. Dijaki se neposredno vključijo v delovni proces in se praktično usposabljajo z delom. Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijaki pridobijo tiste spretnosti, ki jih v šoli s praktičnim poukom niso pridobili.
Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja. PUD je opravljen, ko dijak odda:
• pogodbo o opravljanju PUD-u,
• poročilo mentorja o opravljenem PUD-u,
• poročilo dijaka o opravljenem PUD-u.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD.
Po šolskem koledarju bo opravljanje PUD-a potekalo od 5. 6. – 16. 6. 2017 pri vašem izbranem delodajalcu. PUD lahko opravljate tudi pri dveh delodajalcih, največ 38 ur na teden in 8 ur na dan v dopoldanskem času. Delovno mesto pri delodajalcu si zagotovite do 16. 3. 2017. Izvod podpisane pogodbe oddajte organizatorici PUD-a na šoli.
Spodbujamo vas, da si sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu po svoji presoji (glede na kraj bivanja, štipendiranja, interese itd.) v podjetju, ustanovi ali zavodu. Tako imate možnost, da odgovorno vzpostavite prve stike z morebitnim prvim delodajalcem.
V času opravljanje PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V ta namen morate delodajalcu posredovati svoje podatke.
Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti na šolo in delodajalcu.
Pred odhodom na PUD boste opravili seminar in izpit iz varstva pri delu.
Vse informacije in pomoč pri iskanju delovnega mesta za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu boste prejeli na govorilni uri.
Oglejte si razpored praktičnega usposabljanja z delom po letnikih in oddajo dokumentacije.
Dijaki, ki so se prepisali v 3. letnik, naj opravijo diferencialni PUD za 2. letnik do 31. 8. 2017.
Navodila za izdelavo Poročila dijaka o PUD-u.
Organizatorica PUD: Dragica Ribič
Uradne ure: v torek od 8.50 – 9.35 v kabinetu št. 18, tel. št. 300 47 29 ali v učilnici 16.

NAVODILA ZA PUD ZA ŠOL. L. 2016/17
5 (100%) 2 votes