Teme, navodila in koledar za 4. predmet poklicne mature 2019 - Kandidati, ki boste v šolskem letu 2018/2019 opravljali poklicno maturo, morate izbrati temo in mentorja za 4. predmet poklicne mature. Do 23. 10. 2018 morate po navodilih izdelati dispozicijo in jo skupaj z izpolnjeno vlogo oddati mentorju. Vlogo za odobritev teme morata podpisati tako kandidat kot mentor. Podpisane vloge in dispozicije morate oddati  tajnici ŠMK […]
Konzultacije za 4. predmet 2018-19 - Pri izdelavi izdelka za 4. predmet na poklicni maturi mora vsak kandidat opraviti 3 konzultacije, ki so obvezne. Če se kandidat ne udeleži vseh treh konzultacij, mentor oz. mentorica ne bo sprejel/-a izdelka. Pri tem se kot konzultacija ne šteje obisk mentorja zaradi podpisa teme izdelka in oddaje dispozicije. Pri vsaki konzultaciji se napiše zapisnik, […]