Podelitev spričeval za spomladanski rok splošne mature 2018

P odelitev spričeval in obvestil o uspehu  bo v sredo, 11. 7. 2018 ob 10.00 v zbornici.

Tajnica ŠMK SM, Mateja Berlec

Podelitev spričeval za spomladanski rok splošne mature 2018
Ocenite zgornjo objavo