Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

18. 10. 2018 11:41

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bil kot vodilni partner konzorcija izbran za izbor operacij

Preberi več