Prijave na jesenski rok poklicne mature 2019

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je sobota, 6. 7. 2019.

Dijaki 4. letnikov: oddate izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri tajnici ŠMK PM ali jo sami natisnete.

Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati:

  • prijavnico (dobite na šoli ali jo sami natisnete),
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika,
  • fotokopijo spričevala 4. letnika,
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju,
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, oddate samo izpolnjeno prijavnico.

Prijave lahko oddate vsak delovni dan do vključno petka, 5. 7. 2019 tajnici ŠMKPM prof. Berlec od 8.00 do 12.00 v kabinetu 18 ali jo pošljete po pošti do vključno 6. 7. 2019.

Prijave na jesenski rok poklicne mature 2019
Ocenite zgornjo objavo