Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2017

Obveščamo vse izredno vpisane dijake na Srednji ekonomski šoli Ljubljana – Poklicni tečaj ekonomski tehnik in ekonomski tehnik, da je zadnji rok za prijavo na spomladanski rok poklicne mature je torek, 28. 3. 2017.

ekonomski tehnik

 

 

 

Dijaki, ki boste 1. opravljali poklicno maturo (ekonomski tehnik) morate oddati:

  • prijavnico dobite na šoli ali jo sami natisnete.
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika,
  • fotokopijo spričevala 4. letnika,
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju,
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, oddate samo izpolnjeno prijavnico.

Prijave lahko oddate v času govorilnih ur do vključno torka, 28. 3. 2017 tajnici ŠMKPM prof. Berlec od 11.00 do 12.30 v kabinetu 18. Za vse zadeve vezane na poklicno maturo, se obrnite na tajnico ŠMKPM – prof. Matejo Berlec, na 01/300 47 29 ali 040 607 668 ali [email protected]

 

Pripravila: 

Tea Seliškar Otrin, prof. mag. 

organizatorka izobraževanja odraslih, Srednja ekonomska šola Ljubljana

ekonomski tehnik

Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2017
Ocenite zgornjo objavo