Vpis v poklicni tečaj – ekonomski tehnik 2015/2016

V šolskem letu 2015/16 bomo vpisali en oddelek poklicnega tečaja ekonomski tehnik.

Prijavite se lahko do 4. 9. 2015.

POSTOPEK PRIJAVE
Prijavite se s prijavnico za vpis v 1. letnik srednjega izobraževanja, ki jo lahko natisnete na naslednji povezavi (Prijava) ali jo kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ).

Prijavi morate predložiti naslednja dokazila:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika,

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval prvega in drugega letnika.

Dodatne informacije dobite pri šolski svetovalki, tel. 01 300 47 15 ali 040 607 604, [email protected]

O pogojih za vpis in izbirnem postopku lahko preberete več v nadaljevanju.

POGOJI ZA VPIS

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Izobraževanje po programih poklicnih tečajev traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

OBJAVA STANJA PRIJAV

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za šolstvo in šport 16. septembra 2015 na svojih spletnih straneh objavilo število prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene programe po šolah.

OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po 4. septembru 2015 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati (s strani šole) pisno obveščeni najpozneje do 23. septembra 2015.

Merila za izbiro:

* pri kandidatih, ki so zaključili četrti letnik gimnazije oziroma četrti letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen tretjega in četrtega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;
* pri kandidatih, ki so zaključili drugi letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen prvega in drugega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter ocen splošnega učnega uspeha.

Kandidati lahko zberejo največ 40 točk.

Če se po izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po zgoraj navedenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika posameznega letnika.

Vpis in izbira kandidatov, ki so se prijavili do 4. septembra 2015, bosta potekala do 25. septembra 2015. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval.

 

Alenka Nagode, šolska svetovalka

 

 

 

 

 

 

Vpis v poklicni tečaj – ekonomski tehnik 2015/2016
Ocenite zgornjo objavo