VPIS V ZAČETNI LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Program ekonomski tehnik.

Pogoji za vpis

V program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo.

 

Pomembni datumi za vpis v šolskem letu 2019/2020

Rok za oddajo prijave za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) je prestavljen in bo sporočen naknadno. 

2. april 2020

Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2020/2021.

8. april 2020

Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav v posameznih programih (Internet).

23. april 2020

Zadnji rok za morebiten prenos prijave na šolo.

22. maj 2020

Ministrstvo za šolstvo in šport objavi omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletnih straneh MIZŠ).

do 27. maj 2020

Srednje šole pisno obvestijo kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in o poteku vpisa.

16. do 19. junij 2020

Vpis učencev.

30. junij 2020 do 14.00

Zadnji rok za vpis učencev, razporejenih v 2. krogu izbirnega postopka.

 

Postopek prijave

  1. Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na naslednji povezavi (Prijava) ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ). Prijava mora biti potrjena z žigom osnovne šole (pri tistih, ki so že obiskovali srednjo šolo, z žigom srednje šole).
  2. Učenci osnovnih šol prijavnico praviloma oddate na osnovni šoli, ostali kandidati in učenci, ki osnovno šolo zaključujete v tujini, pošljete prijavo neposredno na šolo.
  3. Izpolnite lahko eno prijavo in jo pošljete na eno izbrano šolo.
  4. Prijavi ni potrebno ničesar priložiti.

 

Prenos prijave

V roku prijavljeni učenci in dijaki lahko zaradi spremembe namere svojo prijavo dvignejo na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo prenesejo na drugo srednjo šolo oz. v drug program. Po tem roku prijav do zaključka drugega kroga vpisnega postopka ni mogoče prenašati brez upravičenih razlogov.

 

Vpis

  1. Prijavljeni kandidati prejmejo s šole pisno vabilo z datumom in uro vpisa.
  2. Kandidati na šolo osebno v spremstvu staršev prinesejo dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

VPIS V ZAČETNI LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
4.1 (82.67%) 15 votes