Zimski rok poklicne mature 2020

Zimski rok poklicne mature se prične vponedeljek 3. 2. 2020.
Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu:
ponedeljek, 3. 2. 2020: pisni izpit iz slovenščine,
torek, 4. 2. 2020: pisni izpit iz matematike in angleščine,
sreda, 5. 2. 2020: pisni izpit iz gospodarstva.
Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati se morajo nahajati pred izpitnim prostorom vsaj 20 minut pred pričetkom pisanja. Razpored kandidatov po prostorih bo objavljen najkasneje 1 uro pred pričetkom pisanja na oglasni deski za poklicno maturo ob kabinetu 18. Kandidati morajo imeti s seboj osebni dokument s sliko. V izpitnem prostoru je prepovedano imeti mobitel in ročno uro. Med izpitom imajo kandidati lahko pri sebi le dovoljene pripomočke.
Dovoljeni pripomočki za slovenščino: nalivno pero ali kemični svinčnik.
Dovoljeni pripomočki za matematiko: nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik, radirka, žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo in kotomer.
Dovoljeni pripomočki za angleščino: nalivno pero ali kemični svinčnik in slovar.
Dovoljeni pripomočki za gospodarstvo: nalivno pero ali kemični svinčnik in žepno računalobrez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja.
Ustni izpiti bodo potekali od 6. 2. do 12. 2. 2020. Razpored bo objavljen na oglasni deski za poklicno maturo. Z rezultati boste kandidati seznanjeni v sredo, 4. 3. 2020. Ura bo objavljena naknadno.
Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec

Zimski rok poklicne mature 2020
Ocenite zgornjo objavo