Prijave na zimski rok poklicne mature 2021 - Zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne mature je četrtek, 3. 12. 2020. Prijavo boste oddali v elektronski obliki. Vse zahtevane obrazce in dokumente (skenirane ali fotografirane) pošljite do roka  na [email protected] Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati: izpolnjen  0brazec Prijava k poklicni maturi, sken ali fotografijo osebnega dokumenta s sliko, […]
Seznanitev z rezultati jesenskega roka poklicne mature 2020 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2020 opravljali poklicno maturo, obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v torek, 8. 9. 2020 od 11.00 do 13. 00 pri tajnici ŠMK PM v kabinetu 18.  Kasneje jih lahko prevzamete v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM Mateja Berlec
Jesenski rok poklicne mature 2020 - Jesenski rok poklicne mature se začne v ponedeljek, 24. 8. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: ponedeljek, 24. 8. 2020: slovenščina, torek, 25. 8. 2020: matematika, petek, 28. 8. 2020: angleščina,  ponedeljek, 31. 8. 2020: gospodarstvo. Pri sebi imate lahko le dovoljene pripomočke. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in […]
Prijave na jesenski rok poklicne mature 2020 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je sreda, 8. 7. 2020. Dijaki 4. letnikov: oddate izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri tajnici ŠMK PM ali jo sami natisnete. Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite na šoli ali jo […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok poklicne mature 2020 - Podelitev spričeval in obvestil o uspehu bo v torek, 7. 7. 2020 ob 10.00 pred šolo. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec
Spomladanski rok poklicne mature 2020 - Spomladanski rok poklicne mature se prične v soboto, 30. 5. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: sobota, 30. 5. 2020: Angleščina, ponedeljek, 1. 6. 2020: Slovenščina, sobota, 6. 6. 2020: Matematika, torek, 9. 6. 20: Nemščina, četrtek, 11. 6. 2020: Gospodarstvo. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli […]
PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19 - NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19 Vstop v šolo: Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik. Pogoji […]
Spomladanski rok poklicne mature 2020 – koledar in sklep ministrice - Objavljamo sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, v katerem so podana nova podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/20 in koledar poklicne mature. Koledar za poklicno maturo ostane nespremenjen. Poklicna matura se  začne v soboto, 30. 5. 2020.  Podrobnejši koledar poklicne mature si lahko pogledate na spletni strani RICa. Koledar […]
Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2020 - Zaradi izrednih razmer bomo prijave na spomladanski rok poklicne mature 2020 izvedli na sledeč način: dijaki 4. letnikov se boste prijavili preko eAsistenta. Prijave so odprte. Navodila za izpolnjevanje prijave ste prejeli  17. 3. 2020 po e-pošti.  dijaki 5. letnika se boste prijavili izključno preko e-pošte na e-naslov: [email protected] Navodila in obrazec za prijavo ste […]
Seznanitev z rezultati zimskega roka poklicne mature 2020 - Kandidate, ki ste v zimskem roku 2020 opravljali poklicno maturo, obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v sredo, 4. 3. 2020 od 10.00 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM Mateja Berlec
Zimski rok poklicne mature 2020 - Zimski rok poklicne mature se prične vponedeljek 3. 2. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: ponedeljek, 3. 2. 2020: pisni izpit iz slovenščine, torek, 4. 2. 2020: pisni izpit iz matematike in angleščine, sreda, 5. 2. 2020: pisni izpit iz gospodarstva. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati se morajo nahajati pred […]
Teme, navodila in koledar za 4. predmet poklicne mature 2021 - Kandidati, ki boste v šolskem letu 2020/2021 opravljali poklicno maturo, morate izbrati temo in mentorja za 4. predmet poklicne mature. Do 20. 10. 2020 morate po navodilih izdelati dispozicijo in jo skupaj z izpolnjeno vlogo oddati mentorju. Vlogo za odobritev teme morata podpisati tako kandidat kot mentor. Podpisane vloge in dispozicije morate oddati  tajnici ŠMK […]
Kontakt – tajništvo poklicne mature - Tajnica ŠMK PM: Mateja Berlec Govorilne ure v šolskem letu 2018/19: torek od 9.30 do 11.00 Telefon: 01-300-47-29 Mobitel: 040-607-668 E-pošta: [email protected]
Predmetni izpitni katalog za Gospodarstvo - V predmetnem izpitnem katalogu za Gospodarstvo (drugi predmet poklicne mature) so navedeni cilji predmeta in zanja, ki se pričakujejo od kandidata.
Splošno o poklicni maturi - Poklicna matura je državni izpit, s katerim si kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča zaposlitev ali nadaljevati študij v višjih in visokih strokovnih programih. Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:• uspešno končal 4. letnik srednje strokovne šole,• uspešno končal enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju.Poleg poklicne mature lahko kandidat istočasno opravlja tudi 1 […]
Konzultacije za 4. predmet 2020-21 - Pri izdelavi izdelka za 4. predmet na poklicni maturi mora vsak kandidat opraviti 3 konzultacije, ki so obvezne. Če se kandidat ne udeleži vseh treh konzultacij, mentor oz. mentorica ne bo sprejel/-a izdelka. Pri tem se kot konzultacija ne šteje obisk mentorja zaradi podpisa vloge za odobritev teme izdelka in oddaje dispozicije. Pri vsaki konzultaciji […]
Teme in ustna vprašanja za Slovenščino - Objavljamo seznam tem in ustnih vprašanj za Slovenščino na poklicni maturi. Ustni izpit na PM zahteve za dijake Jezik na PM Književnost na PM        
Ustna vprašanja z rešitvami za Gospodarstvo - V skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za 2. predmet poklicne mature (Gospodarstvo) objavljamo seznam ustnih vprašanj z rešitvami za šolsko leto 2018/2019. Vprašanja z rešitvami so sestavljena po poklicnih kvalifikacijah: 1. PK – Ustanovitev gospodarske družbe in s.p. 2. PK – Vodenje, planiranje in organiziranje podjetja 3. PK – Priprava prodajne pogodbe 4. PK – […]