Sklep o prilagoditvi ocenjevanja znanja – 4. 12. 2020 - Sklep ravnateljice o prilagoditvi pouka in ocenjevanja znanja v šolskem letu 2020-21  
Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja znanja Srednje ekonomske šole Ljubljana - Dopolnitev k šolskim pravilom ocenjevanja znanja – Covid 19
Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada - Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada
Obrazec direktne obremenitve - Če želite svoje obveznosti do šole poravnavati preko direktne obremenitve, lahko to storitev s izpolnitvijo: Obrazca za direktno obremenitev.                    
Izdaja dvojnika spričevala - Za izdajo dvojnika si oglejte: Navodila za izdajo dvojnika.                              
Povezave – splošno za srednje šole - Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah     Register predpisov za srednje in visoko šolstvo Register predpisov za poklicno izobraževanje   Zakon o gimnazijah Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju                      
Pravilniki SEŠ Ljubljana, veljavni od 1. 12. 2018 - Dopolnjena šolska pravila_SEŠ LJ 2019 – 2020 Šolska pravila SEŠ Ljubljana 2018-2019 Šolska pravila ocenjevanja SEŠ Ljubljana 2018-2019