IO – Predmetnik: Ekonomski tehnik - Prenovljeni program je začel potekati v prvem letniku 2008/09. Predmetniki__ET_-_prenovljeni.pdf     EKONOMSKI TEHNIK  1. LETNIK     A – Splošnoizobraževalni predmeti KREDITNE TOČKE P1 SLOVENŠČINA 0 P2 MATEMATIKA 0 P3 TUJI JEZIK  (AN1, NE1) 0 P4 UMETNOST 3 P5 ZGODOVINA 0 P6 GEOGRAFIJA 3 P9 KEMIJA 5 P10 BIOLOGIJA 0 P11 ŠPORTNA VZGOJA – […]
IO – Predmetnik: ekonomska gimnazija - Predmetnik   P r e d m e t 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Slovenščina   x   x   x   x Matematika   x   x   x   x Tuji jezik I. (angleški)   x   x   x   x Tuji jezik II. (nemški …)   x   […]