Spomladanski rok poklicne mature 2020

Spomladanski rok poklicne mature se prične v soboto, 30. 5. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: sobota, 30. 5. 2020: Angleščina, ponedeljek, 1. 6. 2020: Slovenščina, sobota, 6. 6. 2020: Matematika, torek, 9. 6. 20: Nemščina, četrtek, 11. 6. 2020: Gospodarstvo. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli […]

IZOBRAŽEVANJE NA ŠOLI po 18. maju 2020

Dragi roški dijaki, s ponedeljkom, 18. maja 2020, naša šola ponovno odpira šolska vrata. Kot prvi bodo v razrede vstopili dijaki zaključnih letnikov zaradi priprav na poklicno maturo ter za popravo oziroma izboljšanje ocen. Po 25. maju 2020 v šoli pričakujemo dijake, ki so bili pri izobraževanju na daljavo neuspešni ali slabo odzivni. Te dijake […]

Obvestilo o stanju prijav v 1. letnik

Spoštovani bodoči dijaki, obveščamo vas, da smo do 11. maja 2020 prejeli 91 vaših prijav za vpis v 1. letnik. Za novo šolsko leto 2020/21 imamo razpisane 3 oddelke. V obdobju do 16. junija 2020, ko je čas za morebitne prenose prijav, vas bomo sproti obveščali o stanju prijav. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje, […]

PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19 Vstop v šolo: Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik. Pogoji […]

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH – Opravljanje konzultacij, obveznosti in izpitov na daljavo

Spoštovani udeleženci izobraževanja odraslih in učitelji,   glede na izredno situacijo v času epidemije vas obveščam, da bo izobraževanje odraslih potekalo na daljavo in tako kot je predvideno v izobraževalnih načrtih udeležencev. Konzultacije z učitelji, preverjanje znanja, opravljanje obveznosti in izpiti bodo potekali v obliki videokonferenc ali drugače po navodilih nosilcev predmetov. Vsi učitelji so dostopni preko […]

Spomladanski rok poklicne mature 2020
Ocenite zgornjo objavo