Seznanitev z rezultati jesenskega roka poklicne mature 2020 - Kandidate, ki ste v jesenskem roku 2020 opravljali poklicno maturo, obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v torek, 8. 9. 2020 od 11.00 do 13. 00 pri tajnici ŠMK PM v kabinetu 18.  Kasneje jih lahko prevzamete v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM Mateja Berlec
Jesenski rok poklicne mature 2020 - Jesenski rok poklicne mature se začne v ponedeljek, 24. 8. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: ponedeljek, 24. 8. 2020: slovenščina, torek, 25. 8. 2020: matematika, petek, 28. 8. 2020: angleščina,  ponedeljek, 31. 8. 2020: gospodarstvo. Pri sebi imate lahko le dovoljene pripomočke. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in […]
Prijave na jesenski rok poklicne mature 2020 - Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je sreda, 8. 7. 2020. Dijaki 4. letnikov: oddate izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri tajnici ŠMK PM ali jo sami natisnete. Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite na šoli ali jo […]
Podelitev spričeval za spomladanski rok poklicne mature 2020 - Podelitev spričeval in obvestil o uspehu bo v torek, 7. 7. 2020 ob 10.00 pred šolo. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec
Spomladanski rok poklicne mature 2020 - Spomladanski rok poklicne mature se prične v soboto, 30. 5. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: sobota, 30. 5. 2020: Angleščina, ponedeljek, 1. 6. 2020: Slovenščina, sobota, 6. 6. 2020: Matematika, torek, 9. 6. 20: Nemščina, četrtek, 11. 6. 2020: Gospodarstvo. Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli […]
PRIPRAVE NA ŠOLI NA POKLICNO MATURO v času Covid-19 - NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19 Vstop v šolo: Vstop v šolo je izključno mogoč samo po predhodni najavi preko spletne ankete. V času epidemije je vhod v šolo pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik. Pogoji […]
Spomladanski rok poklicne mature 2020 – koledar in sklep ministrice - Objavljamo sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, v katerem so podana nova podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/20 in koledar poklicne mature. Koledar za poklicno maturo ostane nespremenjen. Poklicna matura se  začne v soboto, 30. 5. 2020.  Podrobnejši koledar poklicne mature si lahko pogledate na spletni strani RICa. Koledar […]
Prijave na spomladanski rok poklicne mature 2020 - Zaradi izrednih razmer bomo prijave na spomladanski rok poklicne mature 2020 izvedli na sledeč način: dijaki 4. letnikov se boste prijavili preko eAsistenta. Prijave so odprte. Navodila za izpolnjevanje prijave ste prejeli  17. 3. 2020 po e-pošti.  dijaki 5. letnika se boste prijavili izključno preko e-pošte na e-naslov: [email protected] Navodila in obrazec za prijavo ste […]
Seznanitev z rezultati zimskega roka poklicne mature 2020 - Kandidate, ki ste v zimskem roku 2020 opravljali poklicno maturo, obveščamo, da lahko prevzamete spričevala in obvestila o uspehu v sredo, 4. 3. 2020 od 10.00 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM Mateja Berlec
Zimski rok poklicne mature 2020 - Zimski rok poklicne mature se prične vponedeljek 3. 2. 2020. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: ponedeljek, 3. 2. 2020: pisni izpit iz slovenščine, torek, 4. 2. 2020: pisni izpit iz matematike in angleščine, sreda, 5. 2. 2020: pisni izpit iz gospodarstva. Vsi pisni izpiti se pričnejo ob 9.00. Kandidati se morajo nahajati pred […]
Prijave na zimski rok poklicne mature 2020 - Zadnji rok za prijavo na zimski rok poklicne mature je četrtek, 5. 12. 2019. Kandidati, ki boste prvič opravljali poklicno maturo morate oddati: prijavnico (dobite jo na šoli ali jo sami natisnete), fotokopijo osebnega dokumenta s sliko, fotokopijo spričevala 3. letnika, fotokopijo spričevala 4. letnika, fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju (tisti ki ste opravljali […]
Seznanitev z rezultati jesenskega roka poklicne mature 2019 - Spričevala in obvestila o uspehu za jesenski rok poklicne mature 2019 lahko prevzamete v ponedeljek, 9. 9. 2019 od 10.00 dalje v tajništvu šole. Tajnica ŠMK PM, Mateja Berlec