Prijave na jesenski rok poklicne mature 2020

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je sreda, 8. 7. 2020.

Dijaki 4. letnikov: oddate izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite pri tajnici ŠMK PM ali jo sami natisnete.

Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati:

  • prijavnico (dobite na šoli ali jo sami natisnete),
  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko,
  • fotokopijo spričevala 3. letnika,
  • fotokopijo spričevala 4. letnika,
  • fotokopijo spričevala o opravljenem poklicnem tečaju,
  • fotokopijo maturitetnega spričevala oz. obvestila o uspehu, če boste uveljavljali ocene določenih predmetov s splošne ali poklicne mature.

Kandidati, ki boste v tem roku opravljali popravne izpite ali izboljševali ocene, oddate samo izpolnjeno prijavnico.
Prijave lahko oddate vsak delovni dan do vključno srede, 8. 7. 2020 tajnici ŠMKPM prof. Berlec od 8.00 do 12.00 v kabinetu 18 ali jo pošljete po pošti do vključno 8. 7. 2020.

Tajnica ŠMK PM
Mateja Berlec

Prijave na jesenski rok poklicne mature 2020
Ocenite zgornjo objavo