Spomladanski rok poklicne mature 2020 – koledar in sklep ministrice

Objavljamo sklep ministrice za izobraževanje, znanost in šport, v katerem so podana nova podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole za šolsko leto 2019/20 in koledar poklicne mature.

Koledar za poklicno maturo ostane nespremenjen. Poklicna matura se  začne v soboto, 30. 5. 2020. 
Podrobnejši koledar poklicne mature si lahko pogledate na spletni strani RICa.

Koledar spomladanskega roka poklicne mature 2020:

Angleščina

30. 5. 2020

Slovenščina

1. 6. 2020

Matematika

6. 6. 2020

Gospodarstvo

11. 6. 2020

Ustni izpiti in zagovor seminarske naloge

13.–23. 6. 2020.

Rok za oddajo seminarske naloge v elektronski obliki mentorju je po sklepu šolske maturitetne komisije prestavljen na  8.  5. 2020 do 14.00. Ostali datumi v koledarju za 4. predmet poklicne mature ostajajo nespremenjeni.

Dijaki 4. in 5. letnikov morate za 4. predmet poklicne mature do petka, 8. 5. 2020, do 14.00 na elektronski naslov vašega mentorja oddati KONČNO verzijo seminarske naloge. Poglejte si NAVODILA ZA ODDAJANJE SEMINARSKIH NALOG ge. ravnateljice v zvezi z oddajo, tiskanjem  in vezavo naloge.

POGOJ ZA ODDAJO: pred oddajo vam mora mentor na tretji konzultaciji odobriti oddajo seminarske naloge. 

Razglasitev rezultatov spomladanskega roka poklicne mature bo 7. 7. 2020.

 

Spomladanski rok poklicne mature 2020 – koledar in sklep ministrice
Ocenite zgornjo objavo