Stanje prijav na dan 25. 4. 2018

V šolskem letu 2018/2019 razpisujemo 84 prostih mest za vpis v 1. letnik programa ekonomski tehnik. Do 25. 4. 2018 smo prejeli 82 prijav.

Vpis bo potekal med 19. 6. in 22. 6. 2018 o čemer boste prijavljeni kandidati obveščeni po pošti do 6. 6. 2018.

Alenka Nagode, šolska svetovalka

01 300 47 15 ali 040 607 604

Deli objavo