Zaposlimo: UČITELJA STROKOVNOTEORETIČNIH EKONOMSKIH MODULOV - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Zaposlimo: UČITELJA STROKOVNOTEORETIČNIH EKONOMSKIH MODULOV

Spoštovani,

objavljamo prosto delovno mesto:

Učitelj strokovnoteoretičnih ekonomskih modulov za določen čas z možnostjo podaljšanja

Opis del in nalog:

POUČEVANJE EKONOMSKIH STROKOVNIH MODULOV:

Poslovanje podjetij in projektno delo v programu ekonomski tehnik

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:

DIPLOMIRANI EKONOMIST/  MAGISTER POSLOVNIH VED

Trajanje zaposlitve: določen čas do 31.8.2023 z možnostjo podaljšanja

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Opis del in nalog:

Poučevanje na podlagi kurikulov z navezavo na dobre poslovne prakse v sodobnih podjetjih, preverjanje in ocenjevanje znanja s sodobnimi metodami

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:

  • poznavanje poslovanja podjetij
  • sposobnost proaktivnega delovanja v timu in kreativno avtonomno individualno delo
  • odlične komunikacijske spretnosti
  • sposobnost hitrega in samostojnega učenja.
  • odlično poznavanje programskega paketa Microsoft Office,
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj

Prednost bodo imeli kandidati z opravljenim strokovnim izpitom na področju VIZ in opravljeno pedagoško-andragoško izobrazbo.

Rok za prijavo kandidatov je do 3. 8. 2022

Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo pisno vlogo z življenjepisom na elektronski naslov: [email protected]

Deli objavo