ERASMUS+ NAS POVEZUJE IN BOGATI – evalvacijsko druženje konzorcijskih partnerjev

Zaključili smo prvo leto našega dvoletnega Erasmus+ projekta Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje, DEDI. Konzorcijski partnerji projekta, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper in Srednja ekonomska in trgovska šola – Šolski center Nova Gorica, smo se ob koncu prvega leta sestali in naredili evalvacijo vseh naših dosedanjih aktivnosti. 

Kot člani ekonomskega konzorcija smo se odločili, da obogatimo našo evalvacijo še z druženjem in razširimo naša znanja na področju virtualne in izboljšane resničnosti, ki si počasi utirata pot tudi v šole in tako že naznanjata spremembe, ki ji s seboj prinašata VR/AR tehnologiji.

V Tehnološkem parku Ljubljana smo udeležili predavanja in delavnice Stičišče virtualne tehnologije in obogatene resničnosti za ustvarjanje prebojnih idej. Aleš Pevc, z oddelka za krepitev podjetništva v Tehnološkem parku Ljubljana, nam je na kratko predstavil idejo in namen Tehnološkega parka. Tehnološki parki na eni lokaciji združujejo razvojno raziskovalne in poslovne dejavnosti novih tehnološko usmerjenih podjetij. Svojim članom nudijo spodbudno okolje, lažjo izmenjavo informacij, prenos znanj in potrebno infrastrukturo. Tehnološki park Ljubljana je največji inovacijski ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij v JV Evropi. Na površini 75.000 m2 je več kot 300 različnih podjetij z več kot 1.500 zaposlenimi.

VR in AR tehnologija

Virtual Reality – VR, navidezna resničnost, je pojem uporabljen za opis tridimenzionalnega, popolnoma računalniško ustvarjenega okolja, ki ga lahko uporabnik raziskuje in v katerem težko loči, kaj je resnično in kaj ni.

Augmented Reality – AR, izboljšana resničnost, je tehnologija pri kateri se potopimo v resnični svet, ki mu dodamo digitalne elemente in informacije. Te digitalne objekte dodajamo s pomočjo naprav, kot so pametni telefoni, tablice ter očala.

Tehnologiji VR in AR bosta v prihodnosti spremenili način dela, zabave, komunikacije, izobraževanja in življenja nasploh. Z dijaki smo s pomočjo VR očal potovali po Evropi preko Google zemljevida, si ogledali mačko – njene organe, kosti in obtočila, in si pri tem lahko sami izbrali, kaj želimo opazovati. Najbolj zanimivo za dijake je bilo seveda ravno igranje iger, ki se od klasičnega razlikuje po tem, da je posameznik tukaj aktiven s celim telesom.

OGLEJTE SI VR POTOVANJE PO GOOGLE MAPS

OGLEJTE SI, KAKO SI LAHKO OGLEDAMO NOTRANJOST MAČKE

OGLEJTE SI, KAKO SI LAHKO OGLEDAMO NOTRANJOST MAČKE 2

AR tehnologija je trenutno ena najbolj perspektivnih tehnologij, v katero ogromno vlagajo največja podjetja na svetu, kot so Apple, Microsoft, Google, Facebook. Tudi mi smo lahko preizkusili, kako Ar tehnologija deluje, ko smo se z uporabo pametnega telefona »sprehodili« po reviji BTC-Cityja. S skeniranjem QR kode smo si naložili njihovo aplikacijo in si na strani, ki nas je zanimala, ogledali še 3D animacijsko predstavitev.

OGLEJTE SI, KAKO DELUJE AR TEHNOLOGIJA

Z novimi tehnologijami lahko podjetja ustvarjajo tudi simulacije delovnega okolja, še predno zaposleni pride na delovno mesto. Podjetja s tem pridobijo ogromno, saj se lahko uvajalni čas novega kadra razpolovi, kar podjetjem omogoča izjemne prihranke. Omenjene tehnologije se tudi vse bolj uveljavljajo za izobraževalne, predstavitvene in izkustvene namene v različnih sektorjih.

Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana smo primorskima partnerjema predstavili še 2 namenski učilnici, d.School in Torch. Parterji so se spoznali tudi z lego-robotiko, 3D tiskanjem in metodama modernega poučevanja podjetništva, d.School in Torch.

Po končanih aktivnostih smo imeli evalvacijo našega prvega leta v konzorciju. Pogovor je stekel tudi o nadaljnjem sodelovanju in možnostih razširitve lokacij mobilnosti. Ocenili smo, da je za nami uspešno leto in da so naša Erasmus+ povezovanja odličen temelj za različne oblike sodelovanja med dijaki in šolami. Predvsem pa smo se strinjali, da so Erasmus+ mobilnosti nekaj, kar bi moral doživeti in izkusiti vsak dijak. Pozitivno smo ocenili tudi združevanje dveh različnih slovenskih regij, saj menimo, da so takšna povezovanja temelj za krepitev našega socialnega in kulturnega kapitala, na čemer želimo v konzorciju graditi tudi v prihodnosti.

Dan smo zaključili v lepem sončnem vremenu z obiskom Ljubljanskega gradu in z željo, da naša evalvacijska druženja postanejo vsakoletna stalnica.

 

Ana Sušec, Srednja ekonomska šola Ljubljana

packo

Deli objavo

Skip to content