Koledar  

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

15. november 2020 Rok za oddajo predprijave
30. marec 2021 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
19. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov – obravnava ŠKPM
25. maj 2021 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov – obravnava ŠKPM
29. maj 2021 Angleščina – pisni izpit
31. maj 2021 Slovenščina – pisni izpit
5. junij 2021 Matematika – pisni izpit
8. junij 2021 Nemščina – pisni izpit
10. junij 2021 2. predmet, Gospodarstvo – pisni izpit
14. – 23. junij 2021 Ustni izpiti in 4. predmet, Izdelek oz. storitev in zagovor
7. julij 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
10. julij 2021 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Koledar za ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2020 IN JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021 si oglejte na spletni strani RIC-a.