Koledar - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Koledar  

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021

15. november 2021 Rok za oddajo predprijave
29. marec 2022 Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
18. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov – obravnava ŠKPM
24. maj 2022 Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov – obravnava ŠKPM
28. maj 2022 Angleščina – pisni izpit
30. maj 2022 Slovenščina – pisni izpit
4. junij 2022 Matematika – pisni izpit
7. junij 2022 Nemščina – pisni izpit
9. junij 2022 2. predmet, Gospodarstvo – pisni izpit
13. – 22. junij 2022 Ustni izpiti in 4. predmet, Izdelek oz. storitev in zagovor
6. julij 2022 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
9. julij 2022 Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Koledar za ZIMSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2020 IN JESENSKI IZPITNI ROK POKLICNE MATURE 2021 si oglejte na spletni strani RIC-a.