Erasmus+ mobilnost dijaki - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Erasmus+ mobilnost dijaki  

Praktično usposabljanje dijakov v tujini preko projekta Erasmus+ KA1 izvajamo na šoli že od leta 2014. Začeli smo kot partnerji v konzorciju, med leti 2018-2023 vodili konzorcij treh ekonomskih šol: SEŠ Ljubljana, SETŠ Nova Gorica in SEPŠ Koper.

Na razpisu Erasmus+ 2022 smo prejeli AKREDITACIJO ERASMUS na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za obdobje 2023 – 2027.

Akreditacija Erasmus je orodje na področju poklicnega/strokovnega izobraževanja in usposabljanj, namenjeno vzpostavitvi čezmejnega sodelovanja. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je šola prijaviteljica pripravila načrt Erasmus za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Z izvajanjem aktivnosti mobilnosti Ključnega ukrepa 1 želimo: Nadgraditi in razširiti izredne poklicne kompetence, znanja, veščine dijakov, dvigniti strokovna znanja, kompetence in veščine učiteljev in razvijati medkulturne kompetence, krepiti evropske vrednote ter spodbujati aktivno udeležbo.
Šola bo z izvajanjem aktivnosti prispevala tudi k temeljnim načelom akreditacije , to so: vključevanje, okoljska trajnost in odgovornost, digitalno izobraževanje in aktivno sodelovanje v mreži organizacij Erasmus+.

Oglejte si naš E+ blog: www.roskaerasmus.si

V letu 2021 smo zaključili konzorcijski projekt: Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje (DEDI)

V letu 2023 smo zaključili konzorijski projekt: Raznoliki in enotni brez meja (DUB)

Glavni cilj projektov mobilnosti je udeležencem omogočiti pridobivanje znanja, spretnosti in izkušenj, ki njihovemu izobraževanju ali delu doma prinašajo dodano vrednost.

ANA SUŠEC
glavna koordinatorica

[email protected]

01 300 47 00

Mobilnost v Las Palmasu

Dobili sva priložnost, da se v 3. letniku udeleživa mobilnosti, opravljanja delovne prakse, preko projekta Erasmus+. Ko sva izvedeli, da sva bili izbrani, sva bili zelo navdušenj, saj sva bili eni izmed 10 dijakov, ki so dobili to nepozabno tritedensko izkušnjo. Navdušeni sva to novice sporočili tudi najbližjim. Ko sva...

Prispevek v časopisu Delo o Erasmus+ mobilnosti Roškarjev v Malagi

Dijaško izkušnjo o Erasmus+ mobilnosti v španski Malagi, objavljeno v časopisu Delo, si lahko preberete spodaj ali na povezavi: https://www.delo.si/magazin/zanimivosti/podpisal-sem-zavezo-o-molku-ne-smem-govoriti-248234.html  »Podpisal sem zavezo o molku, ne smem govoriti ...« Ljubljanski srednješolci v okviru programa Erasmus+ na delovni praksi v Malagi utrjujejo znanje španščine in nabirajo delovne izkušnje za kariero v tujini Foto SEŠLJ...

ERASMUS+ NAS POVEZUJE IN BOGATI – evalvacijsko druženje konzorcijskih partnerjev

Zaključili smo prvo leto našega dvoletnega Erasmus+ projekta Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje, DEDI. Konzorcijski partnerji projekta, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper in Srednja ekonomska in trgovska šola – Šolski center Nova Gorica, smo se ob koncu prvega leta sestali in naredili evalvacijo vseh naših dosedanjih aktivnosti.  Kot...

Javna objava razpisa za peto mobilnost projekta DEDI

Spoštovani, na šolski oglasni deski za dijake je z današnjim dnem, 28. 5. 2019, objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 – 5. mobilnost. V razpisu so zapisani splošni pogoji, cilji projekta, prijavni postopek, kriteriji izbora in točkovnik. Prosimo, da si dijaki razpis vestno preberete in se...

“Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje” z ERASMUS+ mobilnostmi

Konzorcijska partnerja Erasmus+ projekta "Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje" (DEDI), Srednja ekonomska šola Ljubljana in Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, sta se v mesecu aprilu in maju udeležila 3-tedenske mobilnosti v Valenciji in Bragi. Na mobilnost Erasmus+ je odšlo 20 dijakinj, ki so na v EU opravljale delovno prakso pri različnih...

Javna objava razpisa za tretjo mobilnost projekta DEDI

Spoštovani, na šolski oglasni deski za dijake je z današnjim dnem, 14. 1. 2019, objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 – 3. mobilnost. V razpisu so zapisani splošni pogoji, cilji projekta, prijavni postopek, kriteriji izbora in točkovnik. Prosimo, da si dijaki razpis vestno preberete in se...

Prve delovne izkušnje v Evropi – Erasmus+

Udeleženci mobilnosti v sklopu projekta Erasmus+ preko delovne prakse v Evropi pridobivajo prve mednarodne delovne izkušnje. Dijakom se tako poleg izobraževalnega razvoja ponuja priložnost tudi za osebni, kulturni, jezikovni in izobraževalni razvoj skozi življenje in delo v drugi državi. Mobilnost pomaga tudi pri razvoju transverzalnih veščin, ki so danes...

Javna objava razpisa za prvo mobilnost projekta DEDI

Spoštovani, na šolski oglasni deski za dijake je z današnjim dnem, 3. 9. 2018, objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 – 1. mobilnost. V razpisu so zapisani splošni pogoji, cilji projekta, prijavni postopek, kriteriji izbora in točkovnik. Prosimo, da si dijaki razpis vestno preberete in se...

Skip to content