Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-22 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je bil kot vodilni partner konzorcija izbran  za izbor operacij na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt za pridobivanje kompetenc se imenuje KORAK.

Ostali partnerji v konzorciju smo:

 • Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost (Združenje SUTŽO)
 • Micro Team, družba za računalniški inženiring d. o. o.
 • Izobraževalni center Geoss d. o. o.

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih ali brezposelnih oseb, ki so nižje izobražene (manj kot štiriletna srednja šola) in manj usposobljene, s poudarkom na starejših od 45 let. V projekt se ne morejo vključiti upokojenci in invalidski upokojenci. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje in zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti ter mobilnosti, osebnega razvoja in boljšega delovanja v sodobni družbi izboljšati njihove kompetence.

Skupaj s partnerji bomo v  obdobju od 14. 9. 2018 do 31. 10. 2022 uresničevali cilje projekta z izvajanjem naslednjih programov izobraževanja in usposabljanja:

Javno veljavni programi in usposabljanja:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izziv podeželja (UŽU IP)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU MI)
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO):

 • Sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh
 • Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti ter temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobrazbe
 • Pridobivanja digitalnih kompetenc – dvig računalniške pismenosti za odrasle

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav):

 • Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL
 • Program nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK
 • Programi priprav za strokovni izpit ZUP
 • Programi HACCP

Na Srednji ekonomski šoli  Ljubljana smo v letu 2019 izvajali naslednje programe in usposabljanja:

 • Italijanščina na ravni A2
 • Izdelava brezplačnih spletnih strani v WordPressu

Prosimo vas, da se za informacije obrnete na:

MATEJA BERLEC
koordinatorica projekta

[email protected]

01 300 47 29
040 607 668

Seznam programov, ki jih bodo izvajale partnerske organizacije, je objavljen na njihovih spletnih straneh.

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več informacij lahko pridobite na spodnjih povezavah:

40-URNI BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ NA SEŠ LJUBLJANA EXCEL

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo, ste zaposleni ali brezposelni, imate osnovna računalniška znanja. Za udeležbo na tečaju morate izpolnjevati vse pogoje. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina tečaja: vnos in shranjevanje...

40-URNI BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ ORODJA ZA DELO NA DALJAVO

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo, ste zaposleni ali brezposelni, imate osnovna računalniška znanja.  Za udeležbo na tečaju morate izpolnjevati vse pogoje. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za uspešno delo na daljavo. Vsebina tečaja: Google (Gmail, Drive, Meets, Koledar), Google foto, Canva, Fotor,...

Brezplačni 60 urni začetni tečaj angleščine – raven A1

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki se niso učili angleškega jezika ali pa so se ga učili, vendar imajo zelo šibko znanje tega jezika. Ostali pogoji, ki jih morajo udeleženci izpolnjevati za udeležbo na tečaju so: zaposlen ali brezposeln, največ srednješolska izobrazba in PCT pogoj. Tečaj bo...

40-URNI BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ NA SEŠ LJUBLJANA

TEČAJ EXCEL Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo, ste zaposleni ali brezposelni, imate osnovna računalniška znanja in izpolnjujete pogoj PCT. Za udeležbo na tečaju morate izpolnjevati vse pogoje. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega...

40-URNI BREZPLAČNI RAČUNALNIŠKI TEČAJ EXCEL

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo, ste zaposleni, imate osnovna računalniška znanja in izpolnjujete pogoj PCT. Za udeležbo na tečaju morate izpolnjevati vse pogoje. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina tečaja: vnos...

Zaključek druge izvedbe brezplačnega tečaja Spletni in spretni

26. 5. 2021 smo zaključili drugo izvedbo brezplačnega tečaja Spletni in spretni - Orodja za delo na daljavo, v okviru projekta KORAK 2018-2022. Nekaj utrinkov iz tečaja si lahko ogledate na spodnjih slikah. V kolikor bi se želeli udeležiti prihodnje izvedbe tečaja, vljudno vabljeni. Prijave na [email protected]. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska...

Brezplačni računalniški tečaj Excel začetni

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo in ste zaposleni ali brezposelni in imate osnovna računalniška znanja. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina tečaja: vnos in shranjevanje podatkov v preglednicah, oblikovanje podatkov v preglednicah in oblikovanje preglednice, sestava formul z...

Orodja za delo na daljavo – 40 urni brezplačni tečaj (2. izvedba)

Zaradi velikega povpraševanja po tečaju Spletni in spretni - Orodja za delo na daljavo, bomo konec meseca aprila pričeli že z 2. izvedbo. Zato odrasle, starejše od 45 let in zaposlene ali brezposelne vabimo k brezplačnemu tečaju, ki se bo izvajal na Roški. Več podrobnosti v priloženem vabilu. Izvedbo...

Brezplačni računalniški tečaj Excel začetni – prijava na tečaj do 19. 3. 2021

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo in ste zaposleni ali brezposelni in imate osnovna računalniška znanja. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina tečaja: vnos in shranjevanje podatkov v preglednicah, oblikovanje podatkov v preglednicah in oblikovanje preglednice, sestava formul z...

Orodja za delo na daljavo – 40 urni brezplačni tečaj

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo in ste zaposleni ali brezposelni in imate osnovna računalniška znanja. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo na daljavo. Vsebina tečaja: Viber (brezplačni video klici in skupinski klepeti), Zoom (video in avdio konference), Google (Gmail, Drive, Meets), We transfer (pošiljanje in deljenje datotek), Doodle ...

Brezplačni 60 urni začetni tečaj angleščine za odrasle na daljavo

V februarju in marcu 2021 bomo izvedli 60 urni brezplačni začetni tečaj angleščine na daljavo za odrasle.  Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, zaposlenim ali brezposelnim z največ V. stopnjo izobrazbe (srednješolska izobrazba).   Tečaj bo vsakič trajal 3 šolskih ur od 17.00 do 19.15 preko videokonferenčne platforme Zoom. Ostale ure...

Brezplačni 60 urni začetni tečaj angleščine za odrasle na daljavo

V novembru in decembru 2020 smo izvedli 60 urni brezplačni začetni tečaj angleščine na daljavo za odrasle.  Tečaj je bil namenjen starejšim od 45 let, zaposlenim ali brezposelnim z največ V. stopnjo izobrazbe (srednješolska izobrazba).  Tečaj je vsakič trajal 3 šolske ure od 17.00 do 19.15 preko videokonferenčne platforme...

Orodja za delo na daljavo – 40 urni brezplačni tečaj

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo in ste zaposleni ali brezposelni in imate osnovna računalniška znanja. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo na daljavo. Vsebina tečaja: Viber (brezplačni video klici in skupinski klepeti), Zoom (video in avdio konference), Google (Gmail, Drive, Meets), ...

Projekt KORAK obvestilo za javnost

KORAK – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE 2018–2022  Informiranje o projektu in svetovalne dejavnosti potekajo v času uradnih ur na daljavo. Izvedba izobraževalnih programov je začasno prekinjena. Informiranje in svetovanje v okviru projekta poteka v času uradnih ur: torek od 12:00 do 14.00 in sreda od 8:00 do 12:00 Mateja Berlec: [email protected]; 040 607 668 Po predhodnem dogovoru smo dosegljivi tudi preko...

Brezplačni računalniški tečaj Excel začetni

Tečaj je namenjen starejšim od 45 let, ki imate največ srednješolsko izobrazbo in ste zaposleni ali brezposelni in imate osnovna računalniška znanja. Na tečaju boste pridobili temeljna znanja za delo s preglednicami za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Vsebina tečaja: vnos in shranjevanje podatkov v preglednicah, oblikovanje podatkov v...

Brezplačni tečaj Angleščine osvežitveni 3. izvedba

  V marcu, aprilu in maju 2020 bomo  izvedli 60 urni brezplačni tečaj angleščine  za odrasle za UKC Ljubljana, ki se bo pričel v ponedeljek, 23. 3. 2020 ob 12.00 . Tečaj bo vsakič trajal  6 šolskih ur od 12.00 do 16.30. Izobraževanje je namenjeno starejšim od 45 let, ki imajo največ srednješolsko izobrazbo in...

Skip to content