Ekonomski tehnik - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Ekonomski tehnik  

Danes so najbolj iskana uporabna in praktična znanja. Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana ponujamo v odprtem kurikulu poleg kakovostnega teoretičnega znanja tudi predmete, ki razvijajo veščine in kompetence, iskane na trgu dela v 21. stoletju. Dijaki se ne razvijajo samo strokovno, temveč tudi osebnostno. Med šolanjem odkrivajo in razvijajo svoje talente, kar jim omogočajo sodobni šolski prostori, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost, podjetnost, ustvarjalnost, komunikativnost, timsko delo in medgeneracijsko sodelovanje.

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot:

1. enota: slovenščina
2. enota: matematika ali prvi tuji jezik
3. enota: gospodarstvo
4. enota: izdelek ali storitev oz. seminarska naloga

Možnosti nadaljevanja študija

Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo na višješolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe (večinoma z opravljenim 5. predmetom).

Iskanje zaposlitve

Dijaki s pridobljeno strokovno izobrazbo ekonomske smeri se zaposlujejo v številnih dejavnostih, najpogosteje pa v računovodstvu, knjigovodstvu in reviziji, zavarovalništvu, denarnem posredništvu, trgovini, logistiki in telekomunikacijah. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovnjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 1 2 3 4 Letno št. ur 1.-4. letnik:
Letno število ur:
1 Slovenščina SLO 3 3 4 4 487
2 Matematika MAT 2 3 3 3 383
3 Tuji jezik 1 (ANG, NEM) TJ1 3 3 3 3 417
4 Tuji jezik 2 (ANG, NEM, ŠPA) TJ2 2 2 2 204
5 Umetnost UME 2 68
6 Zgodovina ZGO 2 1 102
7 Geografija GEO 2 68
8 Sociologija SOC 2 68
9 Psihologija PSI 2 68
10 Kemija KEM 3 105
11 Biologija BIO 2 1 105
12 Športna vzgoja ŠVZ 3 3 2 2 340
STROKOVNI MODULI
Obvezni strokovni moduli:
13 M1 - Poslovni projekti M1DT 1 34
Desetprstno tipkanje
14 M1 - Poslovni projekti M1INF 3 102
Informatika
15 M1 - Poslovni projekti M1PD 3 102
Projektno delo
16 M2 - Poslovanje podjetij M2PP 2 3 3 272
18 M3 - Ekonomika poslovanja M3EP 3 2 3 238
19 M4 - Sodobno gospodarstvo M4SG 3 4 3 340
20 M5 - Finačno poslovanje M5FP 4 136
21 M7 - Komercialno poslovanje M7NPTK 3 102
Nabava, prodaja in trž. kom.
22 M7 - Komercialno poslovanje M7RB 1 34
Razvrščanje blaga
23 M9 - Zavarovalne storitve M9ZS 3 102
24 M10 - Bančno poslovanje M10BP 3 102
25 M12 - Finačno knjigovodstvo M12FK 3 102
26 M13 - Neposredno trženje M13NT 3 102
Odprti kurikul:
27 Poslovne predstavitve POPR 2 102
28 Kreativnost in makerspace KM 1 34
29 Poslovno komuniciranje v angleščini PKANG 2 68
30 Sodobna podoba podjetij SPP 2 68
31 Razvoj osebnih in poslovnih spretnosti ROPS 2 68
32 M6 - Materijalno knjigovodstvo M6MK 4 136
33 Strokovni tuji jezik (ANG, NEM, ŠPA) STJ2 2 68
34 Raziskovalno delo RD 2 34
Praktično usposabljanje pri delodajalcu PUD 76 76 152
Interesne dejavnosti IND 96 96 96 96 352
Skip to content