BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA  

Temeljne kompetence 2023-2029 – KORAK

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

BREZPLAČNO IZOBRAŽEVANJE bomo v sklopu tega projekta izvajali od 13.10.2023 do 30.6.2029.

KLAVDIJA FURLAN
organizatorica izobraževanj

[email protected]
01 300 47 40

Komu je izobraževanje namenjeno?

Projekt je namenjen odraslim po ZIO.

Posebno pozornost namenjamo skupinam odraslih po ZIO, ki jih uvrščamo vsaj v eno izmed naslednjih skupin:

 • imate srednješolsko izobrazbo ali manj (zaposleni ali brezposelni)
 • ste stari 55 let ali več (zaposleni ali brezposelni),
 • ste tujci.

V okviru projekta bodo potekali naslednji programi za pridobivanje temeljnih kompetenc:

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

 • sporazumevanje v angleščini (osnovni ali napredni nivo)
 • program za uporabo Excela (osnovni ali napredni nivo)
 • program za uporabo Worda (osnovni ali napredni nivo)
 • sodobna IKT orodja za delo na daljavo
 • Google okno v svet
 • Program za uporabo WordPressa

Izvedba programov: Programi se bodo izvajali v skupinah po 12 udeležencev.

Programi bodo obsegali 40 pedagoških ur.

JAVNOVELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

 • Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle (začetniški nivo) – maj, junij in oktober 2024

Program bo obsegal 100 pedagoških ur.

Izvedba programov: Programi se bodo izvajali v skupinah po 10 udeležencev.

Zaključek programa:

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje neformalnih izobraževalnih programov prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s podpisom pridobljenih kompetenc po programu.

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po javnoveljavnem programu, prejmejo javnoveljavno potrdilo o usposabljanju in prilogo s podpisom pridobljenih kompetenc po programu.

Vključite se lahko v en izobraževalni program v času trajanja projekta.

V primeru prijave več udeležencev istega podjetja, se izobraževanja po dogovoru lahko izvedejo tudi na vaši lokaciji. Računalniško opremo za izobraževanje zagotovimo mi.

Rezultati projekta:

Na SEŠLJ bomo izvedli 30 programov, v katere bomo vključili 340 vseh udeležencev. V okviru vseh programov bomo izvedli 10 javno veljavnih programov, v katere bomo vključili 100 vseh udeležencev.

 

Finančna vrednost projekta:

Projekt sofinanciran Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus.

Skupna vrednost projekta – 2.240.509,54 €, od tega EU sofinanciranje – 896.203,82 €

Za SEŠLJ: – 186.480,00 €, od tega EU sofinanciranje – 74.592,00 €

 

Aktualna izobraževanja:

AKTUALNO:

Računalniška pismenost za odrasle  (100 ur) – 27. 5. 2024 – Srednja ekonomska šola Ljubljana – PRIJAVE SO ZAPRTE

Opis

Temeljni namen programa Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljevanju RPO) je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, ki je nujen predpogoj za dejavno sodelovanje v sodobni družbi, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo in delovni položaj. Program zagotavlja osnovno računalniško usposabljanje za odrasle, v katerem se naučijo kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznajo prednosti njegove uporabe. Program razvija osnovne oziroma temeljne računalniške spretnosti ter omogoča vpogled v temeljno vedenje o digitalni pokrajini. Udeleženci programa RPO napredujejo v veščinah uporabe računalnika in nadgrajujejo znanje, pridobljeno v drugih programih oziroma s priložnostnim učenjem.

Urnik

 1. Srečanje: 27. 5. 2024 od 13:30 do 21:00
 2. Srečanje: 30. 5. 2024 od 13:30 do 20:30
 3. Srečanje: 3. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 4. Srečanje: 4. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 5. Srečanje: 6. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 6. Srečanje: 10. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 7. Srečanje: 11. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 8. Srečanje: 13. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 9. Srečanje: 17. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 10. Srečanje: 18. 6. 2024 od 13:30 do 20:30
 11. Srečanje: 20. 6. 2024 od 13:30 do 20:30

Angleščina na ravni A2 – vmesna raven  (40 ur) – 14. 5. 2024 – Srednja ekonomska šola Ljubljana – PRIJAVE SO ZAPRTE

Opis

V okviru tečaja se bodo udeleženci naučili sporazumevati v vsakdanjih situacijah na osnovni ravni. Naučili se bodo izraziti svoje mnenje, se odzvati na novice, načeti kratke pogovore o službi ter prostem času, odgovoriti na povabila, se dogovoriti za srečanje in dobiti informacije glede določene poti. Prav tako se bodo naučili napisati kratka, preprosta obvestila in sporočila, ter osebna pisma, ki se nanašajo na trenutne potrebe. Na koncu bodo znali uporabljati osnovni preteklik, sedanji in prihodnji čas ter najpogostejše nepravilne glagole.

Urnik

 1. srečanje: 14. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 2. srečanje: 16. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 3. srečanje: 21. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 4. srečanje: 23. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 5. srečanje: 28. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 6. srečanje: 30. 5. 2024 od 15:30 do 19:15
 7. srečanje: 4. 6. 2024 od 15:30 do 19:15
 8. srečanje: 6. 6. 2024 od 15:30 do 19:15

Ciljna skupina

Program je namenjen vsem odraslim v skladu z ZIO.

Informacija glede prijave

Prijavite so zaprte.

Kontakt

Jerca Mandelj

[email protected]

040 607 644

Do konca letošnjega leta 2024 imamo plan izvesti še eno izobraževanje naprednega Excela in tri javno veljavne programe Računalniške pismenosti za odrasle. Ko bodo termini za izobraževanja določeni, jih bomo nemudoma objavili na naši spletni strani. Spremljajte nas in bodite med prvimi, ki bodo obveščeni o novih priložnostih za izobraževanje.

Arhiv izobraževanja:

 

Projektni partnerji:

Na spodnjih povezavah lahko preverite aktualna izobraževanja, ki jih izvajajo partnerji konzorcija:

Cene Štupar – CILJ (vodilni partner konzorcija)

Micro Team

IC Geoss

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Projekt sofinanciran Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus.

Uspešno izveden tečaj Računalniška pismenost za odrasle

Uspešno izveden tečaj Računalniška pismenost za odrasle Dne 20. 6. 2024 smo na Srednji ekonomski šoli Ljubljana zaključili tečaj Računalniška pismenost za odrasle (RPO), ki se je pričel 27. 5. 2024. Tečaj je izvajala učiteljica Tea Seliškar Otrin. Tečaj smo brezplačno izvajali v okviru projekta Temeljne kompetence 2023-2029 – KORAK. Projekt...

BREZPLAČNI, RAČUNALNIŠKI TEČAJ za POPOLNE ZAČETNIKE

Vabljeni na BREZPLAČNI, RAČUNALNIŠKI TEČAJ za POPOLNE ZAČETNIKE. Izvajal se bo v maju in junij 2024, med 13:30 in 20:00 uro. Udeležba na vseh urah ni obvezna. Tečaj se izvaja na Roški, Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, v Ljubljani, kjer je zagotovljeno brezplačno parkirišče. Tečaj se bo izvajal v računalnici,...

Skip to content