PanUp - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  PanUp  

Namen aktivnosti projekta Promocija, animacija in učna pomoč 2018–2022 (PanUP) je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in boljšega delovanja v sodobni družbi izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo.

Cilj javnega razpisa je z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih.

Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe in nimajo opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Projekt traja od leta 2018 do leta 2020 in je brezplačen. Vanj se lahko vključi posameznik, ki je vpisan na program izobraževanje odraslih oz. je bil kadarkoli v preteklosti vpisan na izobraževanje odraslih (v katerikoli instituciji).

Program traja 16 ur. Na SEŠ Ljubljana se izvaja:

  1. SLOVENŠČINA NA MATURI
  2. ANGLEŠČINA NA MATURI
  3. MATEMATIKA NA MATURI
  4. GOSPODARSTVO NA MATURI
  5. RAZISKOVALNO DELO NA MATURI
  6. UČENJE UČENJA
  7. UČNA POMOČ ZA UPORABO OBLAČNIH STORITEV
  8. SLOVENŠČINA ZA TUJCE

TEA SELIŠKAR OTRIN
koordinatorica projekta

[email protected]

01 300 47 17
040 607 135

Program se izvede na osnovi zadostnega števila udeležencev, prijavljenih na e-pošto koordinatorice [email protected]. Tečaj se izvaja na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Več informacij o projektu: ucna-pomoc.si in www.panup.si.

BREZPLAČNA UČNA POMOČ – Izobraževanje odraslih 16 ur – PanUP 2018-2022

O projektu Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022 (PanUP), je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega...

Skip to content