Predmeti  

Teme, navodila in koledar za 4. predmet poklicne mature 2022

Kandidati, ki boste v šolskem letu 2021/2022 opravljali poklicno maturo, morate izbrati temo in mentorja za 4. predmet poklicne mature. Do 22. 10. 2021 morate po navodilih izdelati dispozicijo in jo skupaj z izpolnjeno vlogo oddati mentorju. Vlogo za odobritev teme morata podpisati tako kandidat kot mentor. Podpisane vloge in...

Ustna vprašanja z rešitvami za Gospodarstvo

V skladu s Predmetnim izpitnim katalogom za 2. predmet poklicne mature (Gospodarstvo) objavljamo seznam ustnih vprašanj z rešitvami za šolsko leto 2018/2019. Vprašanja z rešitvami so sestavljena po poklicnih kvalifikacijah: 1. PK - Ustanovitev gospodarske družbe in s.p. 2. PK - Vodenje, planiranje in organiziranje podjetja 3. PK - Priprava prodajne pogodbe 4....