JAZ SEM BLAGOVNA ZNAMKA - Srednja ekonomska šola Ljubljana

JAZ SEM BLAGOVNA ZNAMKA

Blagovna znamka jaz se lahko gradi spontano, lahko pa jo tudi načrtujemo. Peter Horn poudarja, da je osebna blagovna znamka rezultat osebnega razvoja in osebnih vrednot. Po mnenju dr. Daniele Brečko 50 % ljudi, ki ustvarja blagovno znamko dosega boljše rezultate, napreduje v karieri in celo več zasluži.

Spontano oblikovanje osebne znamke se nanaša lahko že na miselnost, kakšni nočemo biti: nočemo biti ozkogledi, zato dopuščamo drugačne poglede in mnenja, stremimo k pozitivnosti, optimizmu,…

Trije koraki razvoja osebne znamke:

1. Cilj ali motivacija

2. Vizija osebne znamke

3. Živeti osebno znamko

Cilj ali motivacija

Za posameznika je lahko cilj večji zaslužek ali večja uspešnost pri tem, kar počne.

Vizija osebne znamke

Pri viziji gre za vprašanje: po čem želim biti prepoznaven? Zato moramo spoznati sebe in ugotoviti, v čem smo dobri. Primer: lahko poiščemo šest besed, s katerimi želimo, da nas opišejo. Iz njih nato oblikujemo osebno blagovno znamko ( npr. ustvarjalnost, timsko delo, optimizem).

Živeti osebno znamko

Primer: vodja trženja, ki je želel delovati ustvarjalno in timsko, je večino projektov izpeljal timsko tako, da je prisluhnil sodelavcem. Ugotavljal je, pri katerih idejah se jim svetijo iskrice v očeh.

Pristopi za oblikovanje osebne znamke so vključevanje v socialna omrežja, spoznavanje novih ljudi, se udeleževati dogodkov, na katerih moramo izraziti lastno mnenje, se oglasiti… Prav tako je pomembno, da si poiščemo mentorja, ki nam bo pomagal pri gradnji osebne blagovne znamke.

Povzeto po: http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/Osebna_znamka_koristi_va_emu_podjetju.pdf

Dijakom svetujemo, da že v srednješolskih klopeh začnejo graditi osebno blagovno znamko, da bodo lažje karierno napredovali. Predlagamo jim da si za izbrani cilj poiščejo mentorja, osebo, ki jo cenijo in ki je uspešna v poklicu, ki je za njih sanjski in ki jim bo pomagala pri načrtovanju kariere in s tem tudi pri razvoju osebne blagovne znamke. Dejstvo je, da so ljudje, ki imajo dobro zastavljen karierni cilj bolj uspešni.

 

 

 

Deli objavo

Skip to content