Konzultacije za 4. predmet 2020-21

Pri izdelavi izdelka za 4. predmet na poklicni maturi mora vsak kandidat opraviti 3 konzultacije, ki so obvezne.

Če se kandidat ne udeleži vseh treh konzultacij, mentor oz. mentorica ne bo sprejel/-a izdelka. Pri tem se kot konzultacija ne šteje obisk mentorja zaradi podpisa vloge za odobritev teme izdelka in oddaje dispozicije. Pri vsaki konzultaciji se napiše zapisnik, ki ga podpišata mentor in kandidat.

Kandidat je dolžan na konzultacije prihajati v dogovorjenem terminu in sproti izpolnjevati naloge, za katere se predhodno dogovori z mentorjem.

PRVA KONZULTACIJA do 26. januarja 2021 – obvezna

Kandidat mora na prvo konzultacijo prinesti vsaj polovico teoretičnega dela izdelka. Če je narava izdelka taka, da vsebuje tudi praktični del, npr. izdelavo in analizo ankete ipd. pa tudi anketni vprašalnik namenjen anketirancem.

DRUGA KONZULTACIJA do 9. marca 2021 – obvezna

Na drugo konzultacijo mora kandidat priti z vsebinsko dokončanim izdelkom. Manjkajo mu lahko kazala oz. določene manjše finese. Ni nujno, da je izdelek lektoriran. Na konzultaciji se z mentorjem dogovorita o finesah in morebitnih pomanjkljivostih, ki naj jih kandidat odpravi pred vezavo izdelka. Na tej konzultaciji naj dijak predstavi način zagovora izdelka (PowerPoint).

TRETJA KONZULTACIJA do 20. aprila 2021 – obvezna

Kandidat mora oddati mentorju v pregled končno verzijo izdelka, ki mora vsebinsko in oblikovno v celoti ustrezati navodilom za izdelavo izdelka in mentorjevim navodilom. Na tej konzultaciji mentor odloči, ali je naloga ustrezna za oddajo. V primeru, da izdelek ni ustrezen, je potrebno narediti ustrezne popravke, v skladu z navodili mentorja in mu ponovno oddati izdelek v pregled. Zapiše se zapisnik konzultacije in na zapisniku mentor označi, ali je izdelek primeren za oddajo.

tajnica ŠMKPM, Mateja Berlec

 

Deli objavo

Skip to content