Moja karierna pot

Karierna pot Roškarjev se začenja z iskanjem informacij o sebi. Zavedamo se, da dobro poznavanje sebe, pomaga dijakom pri uspešni predstavitvi delodajalcem, ko iščejo praktično usposabljanje, počitniško delo, popoldansko delo in zaposlitev.

Z različnimi praktičnimi nalogami zbirajo informacije o sebi:

1. odkrivajo svoje osebnostne lastnosti

2. veščine( kaj znam, zmorem, v čem sem dober)

3. interese ( kaj me veseli, kaj rad počnem)

4. vrednote ( kaj mi je pomembno, kaj me motivira)

V manjših skupinah izvedemo vajo, s katero dijaki pridobivajo informacije o tem, kako jih vidijo drugi, sošolci.

Pomembna vaja za ugotavljanje močnih in šibkih področij trenutnega življenja je tudi vaja Življenjski krog, kjer dijaki ocenjujejo svoje zadovoljstvo s posameznimi področji življenja.

Zavedati se je potrebno, da lahko dijaki dobro načrtujejo svojo karierno pot, če vedo, kaj jim je pri opravljanju dela pomembno oz. katere delovne vrednote cenijo. Na podlagi pomembnosti vrednot raziščejo nekaj poklicev (http://www.mojaizbira.si/poklici), ki jim omogočajo zadovoljitev le teh.

Namen OK KUK je pridobivanje praktičnih, mehkih veščin, za lažjo zaposljivost kot so timsko delo, samoniciativnost, iskanje informacij, pisna in ustna komunikacija, javno nastopanje, sodelovanje, prepričevanje, prodaja… Najuspešnejši pristop za iskalce dela bo po mnenju kariernih strokovnjakov zagotovo kombinacija trdih in mehkih veščin.

Več informacij o karieri na spodnjih povezavah:

http://www.ess.gov.si/_files/4337/kariera_se_ustvari_ne_zgodi.pdf

http://www.ess.gov.si/_files/4339/kaj_si_zelim_in_v_cem_sem_dober.pdf

http://www.ess.gov.si/_files/4338/izbira_in_nacrtovanje_kariere.pdf

OSEBNA PREDSTAVITEV

Dijaki z metodo igre vlog pridobivajo veščine 1-minutnega predstavljanja potencialnemu delodajalcu. Predstavitev je sestavljena iz predpriprave in izvedbe.

S praktikom, g. Prahom trenirajo učinkovito predstavljanje v 1- minuti. Sogovorniku morajo tako v 1-minuti povedati: kdo so, zakaj ga nagovarjajo, kaj predlagajo in zakaj so izbrali ravno njega (osebo, podjetje).

Z osebno predstavitvijo vadijo tudi veščino prepričevanja, s katero morajo delodajalca prepričati, da so oseba, ki jo podjetje potrebuje.

SPREMNO PISMO

Je spremni dopis, ki ga kandidati za zaposlitev pošiljajo delodajalcem skupaj s CV. V spremnem pismu nagovarjajo delodajalca tako, da izpostavijo, zakaj so ravno oni najboljši kandidati oz. zakaj bi delodajalec ravno njih zaposlil. Zato je zelo pomembno, da dobro raziščejo želenega delodajalca. V spremnem pismu utemeljijo svojo vrednost in prepričajo delodajalca, da bo prebral življenjepis.

Sestavine spremnega pisma:

 1. Kontaktni podatki 🙁 ime in priimek,naslov, e-mail,telefonska številka,datum, naslovnik)
 2. Uvod in nagovor: pozdrav, delo, ki ga iščejo
 3. Jedro: primernost kandidata za delo, ki ga išče, razlog za zaposlitev pri tem delodajalcu, kakšne koristi bo imel delodajalec, če kandidata zaposli (kako kandidat reši problem delodajalca)
 4. Proaktivnost (napoved naslednje akcije; klic za morebitni intervju)
 5. Zaključek: (pozdrav, priloge)

ŽIVLJENJEPIS, KI PREPRIČA

Delodajalec bere CV od 10 do 45 sekund, zato je pomembno, da so dijaki pri pisanju CV jasni in konkretni. Pri modulu Poslovanju podjetij se dijaki učijo pisati Europass CV, pri KUK-u pa jih spodbujamo k pisanju lastnega CV. Izhajamo iz tega, da bodo drugačni CV bolj izstopali in tako laže prepričali delodajalca, da dijaku omogoči opravljanje praktičnega dela, počitniškega dela, popoldanskega dela ali mu ponudi celo zaposlitev.

Pri pisanju CV morajo biti pozorni na strukturo,vsebino in pravopis.

Sestavine CV:

 1. Osebni podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon)
 2. Zaposlitveni cilj ( kakšno delo iščejo?)
 3. Zakaj sem primeren/-a za to delo?
 4. Izobrazba (kronološko, če pa se izobražujejo, pa program izobraževanja in zaključek)
 5. Izkušnje (tudi neformalne)
 6. Interesi in hobiji

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content