Predmetnik EKONOMSKE GIMNAZIJE - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Predmetnik EKONOMSKE GIMNAZIJE

S šolskim letom 2013/14 ponovno izvajamo program Ekonomske gimnazije.

Ekonomska gimnazija na Roški

Print

Vidiš svojo prihodnost v poslu, podjetništvu, menedžmentu, ustvarjanju visoke dodane vrednosti in sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki iz vseh področij? Že sedaj razmišljaš o študiju ekonomije, poslovnih ved ali menedžmenta? Naš novi program Ti ponuja pravo pripravo na tako prihodnost.

Program ekonomske gimnazije je zasnovan tako, da Ti poleg znanja, potrebnega za maturo posreduje še praktične veščine in navade, ki so nujne za uspeh v sodobnem poslovnem svetu.

Predmetnik

Naziv strokovne izobrazbe: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Naziv strokovne izobrazbe: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

letnik

SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

1.

2.

3.

4.

št. ur

Slovenščina

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

Prvi tuji jezik

3

3

3

3

420

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Ekonomija

2

2

3

4

385

Zgodovina

2

2

2

 

210

Geografija

2

2

2

 

210

Biologija

3

2

 

 

175

Kemija

3

2

 

 

175

Glasba/Likovna umetnost

2

 

 

 

70

Sociologija

 

2

 

 

70

Psihologija

 

 

2

 

70

Informatika

2

2

 

 

140

Podjetništvo

 

2

3

4

140

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

 

Izbirni predmeti

 

 

2-4

4-8

210-420

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

3

3

3

1

10

Skupno število ur pouka

33

33

31-33

29-33

4710-4920

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti / vsebinski sklopi:

Poslovna informatika

A

B

C

D

Finančne informacije

Ekonomsko-poslovne informacije

Poslovne komunikacije

Poslovne predstavitve

 

35 ur

35 ur

35 ur

35 ur

 

Šola ponudi obvezne izbirne predmete z vajami v obliki vsebinskih sklopov po 35 ur. Dijak iz ponudbe šole obvezno izbere najmanj tri vsebinske sklope po 35 ur oziroma v skupnem obsegu 105 ur, in sicer:

  • v 3. letniku v obsegu 70 ur,
  • v 4. letniku v obsegu 35 ur.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN ZAKLJUČEK PROGRAMA

Pogoji za napredovanje: V višji letnik napreduje dijak, ki je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti, ki so za prejšnji letnik določene s predmetnikom in predmetnimi katalogi znanj oziroma z učnimi načrti.

Pogoji za dokončanje programa: Dijak uspešno konča izobraževanje po izobraževalnem programu gimnazije, ko uspešno konča četrti letnik, opravi v programu določene obveznosti in maturo.

Z uspešno opravljeno maturo pridobi dijak srednjo izobrazbo.

 

Široka podlaga za maturo in nadaljevanje študija.

• Poseben poudarek na ekonomiji, podjetništvu in poslovnih vedah.
• Zasleduj svoje interese in razvijaj svoje veščine za prihodnost skozi izbirne vsebine in predmete.

Dobršen del programa je namenjen spoznavanju temeljnih maturitetnih predmetov: slovenščine, matematike in prvega tujega jezika (izbiraš lahko med angleščino in nemščino), za drugi tuj jezik pa imaš na izbiro nemščino, italijanščino, španščino in francoščino). Tako smo lahko mirni, da na maturi ne bo težav, v znanju pa ne lukenj.
Program ekonomske gimnazije Ti širi obzorja in poteši Tvojo radovednost. Daje Ti široko splošno podlago za nadaljevanje študija na praktično katerikoli smeri. Skozi ves predmetnik bomo razvijali Tvoje podjetniške, umetniške in druge talente ter krepili Tvoje razumevanje sveta in Tvoje sposobnosti, da ga aktivno spreminjaš.

V zadnjem letniku ekonomske gimnazije se poleg obveznih maturitetnih predmetov posvečamo predvsem ekonomiji in podjetništvu, velik del predmetnika pa si sestaviš sam/-a iz bogate palete izbirnih predmetov, ki jih ponuja Roška.

Obvezne izbirne vsebine (OIV)
Roška ima bogato izbiro odlično organiziranih izbirnih vsebin in dodatnih dejavnosti, ki jih stalno prilagajamo interesom naših dijakov. Tako se lahko udeležuješ ekskurzij, krožkov, se preizkušaš v podjetniških in projektnih krožkih, sodeluješ v učnih podjetjih, izmenjavah in drugih zanimivih vsebinah.

Matura in zaključek šolanja
Program ekonomske gimnazije na Roški je štiriletni program strokovne gimnazije, ki se zaključi s splošno maturo, sestavljeno iz naslednjih predmetov:
1. Slovenščina
2. Matematika
3. Prvi tuji jezik
4. izbirni predmet
5. izbirni predmet

Po opravljeni maturi pridobiš naziv gimnazijska maturantka oz. gimnazijski maturant(V. stopnja).

Možnosti nadaljevanja šolanja
Z zaključeno ekonomsko gimnazijo in opravljeno splošno maturo se lahko vpišeš v katerikoli študijski program:

• enoviti magistrski in specialni študiji (medicina, veterina, farmacija, arhitektura, pravo)
• 3- in 4-letni univerzitetni programi (UNI),
• 3-letni visokošolski programi (VS)

Vsi omenjeni programi dajejo vsaj I bolonjsko stopnjo in omogočajo nadaljevanje študija na magistrski/doktorski ravni.
Vpišeš pa se lahko tudi v 2-letne višješolske (VŠ) programe, ki omogočajo poglobitev znanja in kvalifikacijo za opravljanje zahtevnejših poklicev. Z zaključenim VŠ izobraževanjem se lahko vpišeš v 3. letnik visokošolskih (VS) programov in tako nadaljuješ šolanje, če želiš.

Pridruži se nam in zrasti z nami!

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content