OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA - Srednja ekonomska šola Ljubljana