Poslanstvo in vizija SEŠ Ljubljana - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Poslanstvo in vizija SEŠ Ljubljana

POSLANSTVO ŠOLE

Šola zagotavlja dijakom takšen nivo splošnega znanja  in obvladovanja poslovnih veščin, ki jim daje prednost pri vključevanju na trg dela in hkrati dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja.

VIZIJA ŠOLE

Srednja ekonomska šola Ljubljana z 90-letno tradicijo izobraževanja ekonomistov mora postati osrednja slovenska srednja strokovna šola ekonomske usmeritve.

Dolgoročni cilji so iz zastavljenega večletnega programa dela in razvoja oziroma strategij in nacionalnih programov.

  • Izboljšati učni uspeh predvsem z večjo kakovostjo poučevanja, različnimi metodami poučevanja, sprotnim preverjanjem znanja in načrtovanjem preverjanja znanja.
  • Povečati  ugled šole.
  • Pri učiteljih in dijakih razvijati čut  pripadnost šoli.
  • Še povečati prepoznavnost šole.
  • Vzgajati dijake za medsebojno strpnost, razvijati njihovo zavest o enakopravnosti spolov, spoštovanju drugačnosti in sodelovanju z drugimi, spoštovanju otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin in enakih možnosti za oba spola.
  • Razvijati ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitično, sintetično in sistemsko mišljenje, inovativnost itd.

 

 

 

Deli objavo

Skip to content