Pridobivanje kompetenc 2016-2019 – Srednja ekonomska šola Ljubljana – ROŠKA - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Pridobivanje kompetenc 2016-2019 – Srednja ekonomska šola Ljubljana – ROŠKA

 

 

 

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je, kot vodilni partner konzorcija, bil izbran na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za izvajanje operacije Pridobivanje kompetenc 2016-2019, Cene Štupar – CILJ.

Ostali partnerji v konzorciju smo:

 • B2 d.o.o.,
 • Mednarodni center za prenos znanja d.o.o,
 • Micro Team, družba za računalniški inženiring d.o.o.,
 • Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost (Združenje SUTŽO),
 • Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška.

Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Skupaj s partnerji bomo v  obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 uresničevali cilje projekta skozi izvajanje naslednjih programov izobraževanja in usposabljanja:

Javno veljavni programi in usposabljanja:

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU MDM)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU MK)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP)
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Računalniška pismenost za odrasle

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO):

 • Kako naj to povem, hm, kako pa zapišem? Sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Mozaik v tujem jeziku za kompetentno komunikacijo s strankami
 • Komunikacijske veščine – učinkovito sporazumevanje s strankami, poslovnimi partnerji in sodelavci
 • Od delovne skupine do učinkovitega tima
 • Veščine vodenja
 • Učenje je eno samo veselje
 • Življenje je ena sama matematika
 • Od ideje do prototipa! Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti

 

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO programi):

 • Digitalni svet
 • E-bližnjice do javnih storitev
 • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja
 • Google – okno v svet
 • Pametne naprave v službi in doma
 • Avtomati v poklicnem in vsakdanjem življenju
 • Elektronsko bančništvo

 

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oz. certifikata (programi priprav):

 • Program priprav na izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika
 • Program priprav na izpit iz znanja angleščine na osnovni ravni
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Windows in Internet z e-pošto ter predstavitve
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Word
 • Program priprav za pridobitev evropskega računalniškega certifikata ECDL – Excel
 • Program priprav na NPK vodja projektne naloge
 • Program priprav na NPK sobar/sobarica
 • Program priprav na NPK vzdrževalec cest/vzdrževalka cest
 • Program priprav na NPK pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice
 • Program priprav na NPK blagovni manipulant/ blagovna manipulantka

 

Na Srednji ekonomski šoli v Ljubljani – Roški bomo v letu 2016 izvajali naslednje programe in usposabljanja:

 • Kako naj to povem, hm, kako pa zapišem? Sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • Od ideje do prototipa! Spodbujanje samoiniciativnosti in podjetnosti
 • Digitalna fotografija – prvi koraki z digitalno fotografijo
 • Spoznajmo socialna omrežja

Za informacije vas prosimo, da se obrnete na:

Tea Seliškar Otrin, prof. mag. 

01 / 300 47 17 ali 040 607 135

[email protected]

Seznam programov, ki jih bodo izvajale partnerske organizacije, je objavljen na njihovih spletnih straneh.

Udeležba v programih je za udeležence BREZPLAČNA, saj operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več informacij lahko pridobite na spodnjih povezavah:

Pripravila: Tea Seliškar Otrin, prof. mag., Srednja ekonomska šola Ljubljana

Deli objavo

Skip to content