Projekt Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno učenje - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Projekt Medkulturno učenje in sprejemanje različnosti za uspešno učenje

Osnovni cilj projekta je uvajanje oziroma krepitev aktivnosti, ki so namenjene uspešnejšemu vključevanju učencev migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja ter s tem tudi uspešnejši prilagoditvi mladih na zaposlitev v podjetjih v Republiki Sloveniji.

Dejavnosti:

 • Raziskava (šola, migranti učenci, migranti starši)
 • Priprava kurikula za dijake migrante
 • Priprava gradiv
 • Usposabljanje učiteljev za izvedbo kurikula
 • Izvedba kurikula
 • Priprava programov usposabljanja za starše migrante
 • Aktivnosti za dijake migrante
 • Športno srečanje dijakov migrantov
 • Predstavitev kuhinj in zanimivih običajev držav, iz katerih izhajajo dijaki migranti
 • Skupno srečanje in predstavitev migrantskih skupin v Sloveniji
 • Literarni natečaj in priprava zbornika

 

Sodelujoče šole:

 • Srednja ekonomska šola Ljubljana
 • Ekonomska in trgovska šola Brežice
 • Ekonomska šola Kranj
 • Ekonomska šola Novo mesto
 • Srednja ekonomska in trgovska šola Nova gorica
 • Srednja ekonomska šola Maribor
 • Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
 • Srednja strojna in poslovna šola Maribor
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
 • Srednja šola Zagorje
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 • Šolski center Ljubljana
 • Šolski center Postojna

 

Čas trajanja projekta: oktober 2008 – december 2010

Deli objavo

Skip to content