Projekt v sodelovanju z MOL: Imam idejo, kaj pa zdaj? - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Projekt v sodelovanju z MOL: Imam idejo, kaj pa zdaj?

MOL_logoRoška logo I LOVE ROŠKA
Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana – Roška se vsak dan zavedamo, da živimo v svetu, ki se naglo spreminja in dnevno odpira mnogo različnih problemov, ki jih odgovori od včeraj ne morejo več zadovoljiti. Dijakom na šoli tako ponudimo veliko vsebin, ki jim omogočajo, da pridobivajo znanje, veščine in spretnosti, s katerimi se uspešno lotevajo reševanja različnih problemov v tem hitro se spreminjajočem svetu. Na Roški smo pripravili že nekaj uspešnih podjetniških tednov, na katerih so dijaki pridobivali mehke veščine, ki so nujno potrebne za uspešen prehod na trg dela. Učili so se prepoznavati probleme svojega ožjega in širšega okolja, iskati rešitve, prototipirati, razvijati storitve in oblikovati poslovni model Canvas. Z izkušnjami, ki so jih pridobili, so odhajali na izvajanje promocij na osnovne šole, kjer so bili učenci in učitelji navdušeni nad to metodo reševanja problemov, ki se imenuje Design thinking oz. d.school.
Ideja, da bi pridobljeno srednješolsko podjetniško znanje prenašali na osnovnošolce na način podjetniškega vikenda se je porodila v okviru oblike dela na našem podjetniškem tednu Naj ideja Roške. Podjetniški mentorici Zdenka Sušec in Jasmina Didić Horvat na Srednji ekonomski šoli Ljubljana sva se tako povezali z osnovnimi šolami in pričelo se je tesnejše sodelovanje. Prijavili smo se na razpis MOL in zaprosili za finančna sredstva za projekt z naslovom: Imam idejo, kaj pa zdaj?

Pri prijavi smo bili uspešni, zato smo se izzivov lotili z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča in Osnovno šolo Poljane. Učenci so se preko različnih praktičnih nalog aktivno učili podjetniških veščin. Srečali so se z inovativnostjo in kreativnostjo ter ju uporabili pri iskanju idej in reševanju problemov. Spoznali so, da se lahko marsičesa naučijo preko igre, na zabaven način in da nobena ideja ni neumna. Na terenu so seo svojih idejah pogovarjali z ljudmi, iskali ustrezne rešitve za svoje izdelkein jih nato predstavili s prototipi.

Pred iskanjem idej pa smo izvajali tudi delavnico Karierne vsebine, s katerimi so se učenci poglobili vase. Pred sklopom Iskanje idej, so učenci spoznavali sebe. Najprej so morali napisati o sebi pet pozitivnih in pet negativnih lastnosti, svoje hobije in vzornike ter cilj oziroma idealni poklic. Če niso znali opredeliti ciljev, so razmišljali o svojih hobijih oz. stvareh, ki jih zanimajo in zakaj jih zanimajo. Skozi vajo o različnih poklicih so spoznali pomen osebnostnih lastnosti, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica. Karierne vsebine s spoznavanjem samega sebe, pomagajo učencem pri odločitvi za vpis na srednje šole in izbiri bodočega poklica. Učenci skozi igro pridobivajo izkušnje in znanje, samozavest in s tem tudi motivacijo za nadaljnje delo.
Podjetniški vikend z učenci smo dodatno poglobili tudi tako, da smo k sodelovanju pritegnili še mlade Roškarje, ki so imeli za seboj že uspešno podjetniško zgodbo in izkušnjo. Bivši in sedanji dijaki Maja,Rok in Gašper so kot dijaški mentorji mlade uspešno vodili skozi različne praktične izzive. Dijaki so na ta način pridobivali mentorske izkušnje pri delu z mladimi, jim pomagali pri teambuilding igrah, iskanju problemov in rešitev. Svetovali so jim tudi pri izdelavi prototipov in pitchanju. Pripravili so veliko dejavnosti, kjer so osnovnošolci lahko spoznali, kako zelo pomembno je dobro timsko delo.
Mladi so imeli veliko genialnih idej. Z brainstormingom oz. možgansko nevihto smo poiskali tiste, na katerih je želela delati večina. Zvesto smo jih opominjali, da naj se ne zaljubijo v svoje trenutne ideje oz. rešitve. Pomembno je bilo, da so se osredotočali na problem, ki so ga zaznali in ne na eno samo rešitev. Ideje so zato najprej testirali in jih šele nato razvijali dalje. Nastale so zanimive podjetniške zgodbe: postelja za hitro vstajanje, obleka tri v enem, elektronski voziček za šolske torbe, aplikacija, ki spreminja tipkopis v rokopis…Mladi so na koncu dejali, da si želijo še več takih kreativnih delavnic.

Zahvaljujemo se Mestni občini Ljubljana za razpis in posluh za naš projekt, ki je srednješolskim profesorjem in dijakom finančno omogočila neprecenljivo izkušnjo posredovanja praktičnega znanja na osnovnošolce in jih s tem že zgodaj usmerila k razmišljanju o inovativnosti, kariernih ciljih in podjetništvu. Družbo oblikujemo vsi – širše in ožje skupnosti. Lepo je, da ima Mestna občina Ljubljana posluh za svoje mlade in šolam omogoča izvajanje programov, ki učencem omogočajo praktično izkušnjo prvih podjetniških korakov in povezujejo vertikalo osnovna – srednja šola.

Zdenka Sušec, Jasmina Didić Horvat, mentorici

 2015-12-01 16.21.15 2015-11-28 10.01.222015-12-11 17.49.19

 

 

 

Deli objavo

Skip to content