PRAKSA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

sešPrijava: v torek 10.11.2015 ob 12.40 v učilnici 108

Srednja ekonomska šola Ljubljana v okviru Konzorcija ekonomskih šol objavlja razpis za zbiranje prijav za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini v šolskem letu 2016/17. Šola bo v prijavi projekta Erasmus+ KA1 za šolsko leto 2016/17 zaprosila za evropske dotacije, ki jih bo v primeru, da bo projekt odobren, namenili za tiste dijake, ki bodo ustrezali kriterijem izbora.

 

Splošni pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo dijaki Srednje ekonomske šole Ljubljana iz programa ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija, ki:

  • imajo slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. imajo v njej prijavljeno stalno bivališče.

Praktično usposabljanje v tujini traja praviloma 3 tedne, delovni jezik je angleščina. Šola razporedi dijake po partnerskih organizacijah v tujini glede na razpoložljiva mesta in program izobraževanja. Države gostiteljice ni možno izbirati.

Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini (pot, bivanje, prehrana, ekskurzije). Višina lastne finančne soudeležbe bo določena ob podpisu pogodbe in je približno cca 100 €.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini šola prizna kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, oziroma opravljene obvezne izbirne vsebine v programu ekonomske gimnazije.

 

Prijavni postopek

Zainteresirani dijaki se na opravljanje prakse prijavijo izključno v torek 10.11.2015 ob 12.40 uri v učilnici 108, kjer bodo opravili spletno prijavo. Obvezno morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument (osebno izkaznico oziroma potni list) in scan tega dokumenta na ključku oziroma elektronski pošti.

Izbirni postopek vodi komisija, ki jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnateljica. Izbor bodo na podlagi kriterijev opravili: ravnateljica, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca junija 2016. in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. V kolikor odziva na obvestilo o izboru ne bo v za to določenem roku, bo priložnost dobil drugi dijak.

Izbrani dijaki bodo morali s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 ter Dogovor o izobraževanju in usposabljanju.

 

Kriteriji izbora

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

  • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu;
  • bodo predložili vzorno izpolnjeno prijavo za izobraževanje, usposabljanje v tujini s čimbolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom, ki izraža močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti;
  • so uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih;
  • imajo solidno znanje angleščine;
  • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina);
  • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela;
  • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice;
  • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini (ustrezno vedenje in higienske navade).

 

V primeru, da bo več dijakov enakovredno izpolnjevalo vse pogoje in kriterije, jih bo ravnateljica povabila na razgovor. O terminu razgovora bodo dijaki obveščeni po elektronski pošti.

O kraju in datumu odhoda v tujino odloča vodstvo šole. Dokončni termin izobraževanja, usposabljanja v tujini mora potrditi posamezni tuji partner.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Andrejo Preskar ([email protected])

 

Ljubljana, 6.11.2015

                                                                                                          mag. Andreja Preskar

                                                                                                         ravnateljica

 

 

Deli objavo

Skip to content