RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2017/18

Srednja ekonomska šola Ljubljana v okviru Konzorcija ekonomskih šol objavlja razpis za zbiranje prijav za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini v šolskem letu 2017/18. Šola bo v prijavi projekta Erasmus+ KA1 za šolsko leto 2017/18 zaprosila za evropske dotacije, ki jih bo v primeru, da bo projekt odobren, namenila za tiste dijake, ki bodo ustrezali kriterijem izbora.

Dijaki se boste na razpis lahko prijavili v ponedeljek, 24. 10. 2016, ob 10.30 v učilnici 120.

Splošni pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo dijaki Srednje ekonomske šole Ljubljana iz programa ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija, ki:

  • imajo slovensko državljanstvo ali državljanstvo ene od držav EU oz. imajo v njej prijavljeno stalno bivališče.

Praktično usposabljanje v tujini traja praviloma 3 tedne, delovni jezik je angleščina. Šola razporedi dijake po partnerskih organizacijah v tujini glede na razpoložljiva mesta in program izobraževanja. Države gostiteljice ni možno izbirati.

Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini (pot, bivanje, prehrana, ekskurzije). Višina lastne finančne soudeležbe bo določena ob podpisu pogodbe in je približno cca 100 €.

Uspešno opravljeno praktično usposabljanje v tujini šola prizna kot opravljeno praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu, oziroma opravljene obvezne izbirne vsebine v programu ekonomske gimnazije

Prijavni postopek

Zainteresirani dijaki se na opravljanje prakse prijavijo izključno v ponedeljek 24.10.2016 ob 10.30 uri v učilnici 120, kjer bodo opravili spletno prijavo. Obvezno morajo imeti s seboj veljavni osebni dokument (osebno izkaznico oziroma potni list).

Izbirni postopek vodi komisija, ki jo za tekoče šolsko leto imenuje ravnateljica. Izbor bodo na podlagi kriterijev opravili: ravnateljica, razredniki, oddelčni učiteljski zbor. Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do konca junija 2017. in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. V kolikor odziva na obvestilo o izboru ne bo v za to določenem roku, bo priložnost dobil drugi dijak.

Izbrani dijaki bodo morali s pomočjo šole urediti potrebno dokumentacijo za tuje partnerje ter podpisati Pogodbo o sodelovanju v projektu Erasmus+ KA1 ter Dogovor o izobraževanju in  usposabljanju.

Kriteriji izbora

Pri izbiri bodo imeli prednost dijaki, ki:

  • bodo pokazali samostojnost in resnost pri iskanju možnosti sodelovanja v projektu;
  • bodo predložili vzorno izpolnjeno prijavo za izobraževanje, usposabljanje v tujini s čimbolj kreativnim in inovativnim motivacijskim pismom, ki izraža močno motivacijo za izkušnjo mobilnosti;
  • so uspešni in aktivni v različnih obšolskih dejavnostih;
  • imajo solidno znanje angleščine;
  • so se pripravljeni učiti jezika države gostiteljice (kadar to ni angleščina);
  • so se sposobni prilagoditi zahtevam evropskega trga dela;
  • imajo željo po spoznavanju zgodovine, kulture in znamenitosti države gostiteljice;
  • bodo znali ustrezno zastopati sebe, svojo šolo in Slovenijo v tujini (ustrezno vedenje in higienske navade).

V primeru, da bo več dijakov enakovredno izpolnjevalo vse pogoje in kriterije, jih bo ravnateljica povabila na razgovor. O terminu razgovora bodo dijaki obveščeni po elektronski pošti.

O kraju in datumu odhoda v tujino odloča vodstvo šole. Dokončni termin izobraževanja, usposabljanja v tujini mora potrditi posamezni tuji partner.

Za dodatne informacije in pojasnila se obrnite na koordinatorico projekta mobilnosti Erasmus+ KA1, Andrejo Preskar ([email protected])

 

Ljubljana, 20. 10. 2016

                                                                                                           mag. Andreja Preskar, ravnateljica

                                                                                                           Srednja ekonomska šola Ljubljana

Deli objavo

Skip to content